Przeanalizowaliśmy regulaminy oraz tabele opłat i prowizji kilku kas działających w różnych częściach Polski. Większość z nich nie pobiera opłat za wpłaty pieniędzy na prowadzone przez siebie rachunki i wypłaty z nich. Podobne zasady dotyczą także przedsiębiorców, co jest szczególnie ważne dla właścicieli niewielkich sklepów czy restauracji. Miesięczne prowizje za prowadzenie prostych rachunków rozliczeniowych wynoszą maksymalnie 4 zł, jak na przykład w SKOK Kwiatkowskiego. Ale wiele kas nie pobiera w ogóle opłat z tego tytułu. Przykładem może być Krakowska SKOK czy Polska SKOK.

Główna atrakcja: oprocentowanie kredytów odnawialnych przy koncie

W stosunku do tradycyjnych banków szczególnie atrakcyjnie wygląda oprocentowanie kredytów odnawialnych, uruchamianych przy koncie osobistym. Spośród 11 przeanalizowanych przez nas kas w 5 odsetki przy tym produkcie nie przekraczały 15 proc. Najmniej za taki rodzaj pożyczki każe sobie płacić SKOK Małopolska – tylko 12,5 proc. Najwięcej – Polska SKOK – 20,50 proc. Dla porównania w bankach uniwersalnych oprocentowanie kredytów odnawialnych z rzadka jest niższe niż 15 proc., a często zbliża się do poziomu 20 proc. Na przykład w Alior Banku wynosi 17 proc., w Millennium 18 proc., w BZ WBK 16,9 proc., a w BPH od 19,8 do nawet 24 proc.

Od oferty konkurencji nie odstaje także oprocentowanie lokat w SKOK-ach. Najwyższe odsetki udało nam się znaleźć w SKOK Wołomin, która na jednodniowej lokacie płaci 8,5 proc.

Jednak, inaczej niż w przypadku banków, depozyty w SKOK-ach nie mają gwarancji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Władze Krajowej SKOK, która zrzesza wszystkie polskie kasy spółdzielcze, zapewniają jednak, że ich własny system gwarantowania depozytów jest równie dobry. – Tę rolę pełnią ubezpieczenie w podlegającym nadzorowi KNF towarzystwie ubezpieczeniowym oraz Fundusz Stabilizacyjny, utworzony przy Krajowej SKOK – mówi jej rzecznik Andrzej Dunajski. Jednak ostatnio KNF nałożyła na TUW SKOK 500 tys. zł kary za niedostosowanie składek do ryzyka, jakie to towarzystwo podejmuje.

W Polsce działa obecnie prawie 60 różnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Mają łącznie 1900 oddziałów w całym kraju. Liczba członków tych instytucji przekracza już 2 miliony.

Jak zostać członkiem SKOK?

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to instytucje, których właścicielami są wszyscy członkowie. Aby móc korzystać z usług jednej z nich, z reguły trzeba najpierw zostać jej członkiem. W tym celu należy wypełnić odpowiednią deklarację członkowską i opłacić wpisowe. Jego wysokość różni się w poszczególnych kasach, ale wynosi od 1 do maksymalnie 30 zł. Nowy członek zobowiązany jest także do wykupienia przynajmniej jednego udziału (maksymalnie 60 zł) oraz wniesienia wkładu członkowskiego (maksymalnie kilkadziesiąt złotych). Obie te opłaty są zwracane w sytuacji, gdy ktoś występuje ze SKOK-u.