Według rządu działalność SKOK-ów może być narażona na ryzyko utraty płynności bardziej niż innych instytucji finansowych. Kasy zarządzają ok. 13 mld zł aktywów, a z ich usług korzysta ok. 2 mln osób.