Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki zwołane na 19 stycznia 2012 r. Program skupu akcji ma potrwać maksymalnie do 31 grudnia 2014 r., a w celu jego sfinansowania walne zgromadzenie ma utworzyć specjalny kapitał rezerwowy. – W opinii zarządu wycena rynkowa akcji spółki jest niższa od ich wartości godziwej. Opinię tę potwierdzają wyceny, sporządzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez niezależnych analityków. Mediana tych wycen wynosi 189,80 zł – podał KGHM w uzasadnieniu.

Wczoraj przed opublikowaniem projektu uchwały kurs spółki kształtował się w okolicach 160 zł za akcję. Szybko wystrzelił do 174 zł, by zakończyć dzień powyżej 170 zł. Skup akcji popiera resort skarbu, główny akcjonariusz KGHM.