We wtorek rząd przyjął sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców w 2010 r., przygotowane przez MG. Zostało ono sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań przedłożonych przez zagranicznych dostawców, informacji uzyskanych od offsetobiorców oraz kontroli przeprowadzonych przesz MG.

"Offset pomógł wielu zakładom, zwłaszcza branży obronnej, poprawić swoją kondycję ekonomiczno-finansową, umożliwił również transfer technologii, dzięki którym polskie podmioty gospodarcze mogły rozszerzyć swoją ofertę produktową. Pozwolił też nawiązać relacje handlowe z największymi światowymi producentami uzbrojenia" - wyjaśnił Pawlak.

Jego zdaniem realizacja projektów offsetowych w latach 2001 - 2010 przyczyniła się m.in. do utrzymania lub zwiększenia zatrudnienia przez polskie firmy, które wykonywały zlecenia, zgodnie z zawartymi umowami. Możliwość taką wykorzystały np. Mesko S.A., WSK PZL Rzeszów S.A., EADS-PZL Warszawa-Okęcie S.A., Instytut Lotnictwa czy General Motors Europe Polska Sp. z o.o. Gliwice.

W opinii resortu, przedsiębiorcy zyskali również nowe rynki zbytu, a przykładem tego jest m.in. WSK PZL-Rzeszów S.A., gdzie pojawili się nowi kontrahenci m.in. firmy Sikorsky i Hamilton. Z kolei zobowiązanie realizowane w spółce General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. w Gliwicach, pozwoliło eksportować produkcję na rynki Azji, gdzie dotychczas spółka nie miała dostępu.

Ważnym elementem, wynikającym z realizacji umów offsetowych przez polski przemysł, było podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zdobyta wiedza umożliwiła pełne wykorzystanie pozyskanych technologii oraz stworzyła możliwości dalszego rozwoju firmy i jej załogi, np. Instytut Lotnictwa i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (w ramach umowy z LMC) unowocześniły stanowiska badawcze, co zwiększyło wiarygodność ich oferty usługowej - podało ministerstwo.

Centrum Informacyjne Rządu podało we wtorek, że dzięki umowom wiele zakładów, zwłaszcza branży obronnej, poprawiło swoją kondycję ekonomiczno-finansową. Umowy offsetowe umożliwiły również transfer technologii, dzięki którym polskie podmioty gospodarcze mogły rozszerzyć swoją ofertę produktową oraz nawiązać relacje handlowe z największymi światowymi producentami uzbrojenia.

Ważnym elementem, wynikającym z realizacji umów offsetowych przez polski przemysł, było podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zdobyta wiedza umożliwiła pełne wykorzystanie pozyskanych technologii oraz stworzyła możliwości dalszego rozwoju firmy i jej załogi, np. Instytut Lotnictwa czy też Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (w ramach umowy z LMC) unowocześnili stanowiska badawcze, co zwiększyło wiarygodność ich ofert usług - czytamy w komunikacie CIR.