"Oceniając perspektywy całego rynku przez pryzmat portfela naszych bieżących projektów, wydaje się, że ten rok powinien być lepszy niż 2010. Liczba wszystkich IPO może sięgnąć nawet 45-50" – powiedział Tomasz Ciborowski, dyrektor departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK, cytowany w komunikacie spółki. Dotychczas - łącznie z dzisiejszym debiutantem (WDM) - w tym roku na głównym parkiecie GPW pojawiło się 28 nowych spółek.

"W bieżącym roku mamy za sobą już 6 transakcji IPO, przed nami następnych 5 lub 6, być może więcej, oczywiście jeśli warunki makroekonomiczne i rynkowe dopiszą. Spółki, z którymi teraz pracujemy działają w branżach: węglowej, rolnej, finansowej, internetowej, dystrybucyjnej oraz produkcyjnej. Planowane emisje będą miały bardzo różną wartość: od 50 mln zł do kilkuset milionów złotych, a nawet kilkuset milionów dolarów" powiedział też Ciborowski. W pierwszym półroczu 2011 r. Obszar Rynków Kapitałowych i Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK przeprowadziły wspólnie 6 pierwotnych emisji akcji: gdańskiego developera mieszkaniowego Inpro, firmy windykacyjnej Kruk oraz ukraińskich spółek KSG AGRO, Westa ISIC i Ovostar Union NV, a także litewskiej Avia Solutions Group AB.