Liczba debiutantów na głównym parkiecie GPW może w tym roku sięgnąć 45-50 wobec 34 nowych spółek w 2010 roku, szacują eksperci z Obszaru Rynków Kapitałowych i Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK.

"Oceniając perspektywy całego rynku przez pryzmat portfela naszych bieżących projektów, wydaje się, że ten rok powinien być lepszy niż 2010. Liczba wszystkich IPO może sięgnąć nawet 45-50" – powiedział Tomasz Ciborowski, dyrektor departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK, cytowany w komunikacie spółki. Dotychczas - łącznie z dzisiejszym debiutantem (WDM) - w tym roku na głównym parkiecie GPW pojawiło się 28 nowych spółek.

"W bieżącym roku mamy za sobą już 6 transakcji IPO, przed nami następnych 5 lub 6, być może więcej, oczywiście jeśli warunki makroekonomiczne i rynkowe dopiszą. Spółki, z którymi teraz pracujemy działają w branżach: węglowej, rolnej, finansowej, internetowej, dystrybucyjnej oraz produkcyjnej. Planowane emisje będą miały bardzo różną wartość: od 50 mln zł do kilkuset milionów złotych, a nawet kilkuset milionów dolarów" powiedział też Ciborowski. W pierwszym półroczu 2011 r. Obszar Rynków Kapitałowych i Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK przeprowadziły wspólnie 6 pierwotnych emisji akcji: gdańskiego developera mieszkaniowego Inpro, firmy windykacyjnej Kruk oraz ukraińskich spółek KSG AGRO, Westa ISIC i Ovostar Union NV, a także litewskiej Avia Solutions Group AB.