Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w czwartek, że na koniec grudnia 2010 r. było 121 przedsiębiorstw państwowych.

Od początku prywatyzacji do końca 2010 r. skomercjalizowano 1743 przedsiębiorstwa państwowe. W efekcie powstało 1726 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 17 spółek z udziałem wierzycieli.

Z informacji CIR wynika, że w 2010 r. minister skarbu zakończył 230 projektów prywatyzacyjnych. "2010 rok to czas dynamicznego rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz większej liczby inwestorów, szczególnie indywidualnych. Charakteryzowała go duża liczba prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się spółką giełdową-publiczną, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję na rynku giełd Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreśliło CIR.

Z raportu wynika, że przebieg procesów prywatyzacyjnych w 2010 r. był uwarunkowany czynnikami makroekonomicznymi. "Wysokie przychody z prywatyzacji - 1,56 proc. PKB - odegrały znaczącą rolę w ograniczeniu potrzeb pożyczkowych netto państwa. Do pozytywnych zjawisk należały: uelastycznienie gospodarki finansowej w funduszach celowych zasilanych z wpływów z prywatyzacji (...), siedem udanych debiutów giełdowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znaczny napływ środków finansowych z prywatyzacji" - wyjaśniono.

CIR poinformował, że pieniędzmi z prywatyzacji zasilono fundusze celowe, w tym m.in.: Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa i Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Dochody budżetu państwa z tytułu dywidend wyniosły 4,457 mld zł. 70 proc. tych wpływów stanowiły dywidendy z PGE, PKO BP, GPW oraz PZU. Przychody kasowe z prywatyzacji w 2010 roku wyniosły 22 mld zł wobec zaplanowanych 25 mld zł zł, przy zawartych umowach prywatyzacyjnych na kwotę ponad 29 mld zł. Największe transakcje dotyczyły spółek: Tauron Polska Energia, PGE, KGHM i PZU.

"Przekształcenia własnościowe podmiotów państwowych, oprócz porządkowania struktury majątkowej państwa, przyczyniają się do dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, zwiększając jego konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym" - podkreśliło CIR.