30.06. Warszawa (PAP) - Akcje spółki Baltona, prowadzącej sprzedaż na lotniskach, promach pasażerskich oraz poprzez linie lotnicze, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 11 proc., do 10,20 zł.

Do obrotu na NewConnect trafiło w sumie 11.239.177 akcji serii A, B, C, D i E.

Z niedawnej oferty prywatnej Baltona pozyskała 5 mln zł.

Plany Baltony obejmują ekspansję na rynki Europy Wschodniej i Zachodniej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2010 roku spółki Gredy Company i tym samym przejęcie jej sklepu na granicy rumuńsko-mołdawskiej. Baltona zamierza dalej rozszerzać działalność we Europie Wschodniej, między innymi o Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę, Czechy, Słowację, Mołdawię, Węgry. W najbliższych miesiącach planuje otwarcie jeszcze jednego sklepu w Rumunii, w porcie lotniczym Konstanca.

Wejście na nowe rynki planowane jest pod marką Baltona. Wyjątkiem jest Rumunia, gdzie spółka działa jako Gredy. Spółka planuje też rozszerzenie dotychczasowej działalności przez powiększenie powierzchni sklepowej oraz wejście na nowe obszary działalności oraz utrzymanie obecnej pozycji lidera na rynku.

W tej chwili spółka posiada 22 sklepy, z czego 21 znajduje się w portach lotniczych. Udział Baltony w polskim rynku wynosi 45 proc.

Przedstawiciele Baltony informowali wcześniej, że w ciągu 12 miesięcy spółka zamierza przenieść się na rynek główny GPW. Nie będzie wiązało się to z nową emisją akcji.

W 2010 roku Baltona miała 155,6 mln zł przychodów. To wzrost o 11 proc. w porównaniu do 2009 roku, kiedy wypracowała 139,8 mln zł przychodów. Spółka osiągnęła też w 2010 roku 2,6 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł EBIT oraz 5,4 mln zł EBITDA.

Na 2011 rok spółka prognozuje 175 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA.