Akcje Zoo Centrum, spółki posiadającej sieć sklepów zoologicznych, zadebiutowały we wtorek rynku NewConnect.

W maju ZOO Centrum zakończyło prywatną ofertę 588.500 akcji serii C, z której pozyskało ok. 1 mln zł.

W dokumencie informacyjnym spółka poinformowała, że środki z oferty prywatnej planuje przeznaczyć na planowane inwestycje: utworzenie w latach 2011-2012 dwóch nowych lokali (600 tys. zł), rozbudowę magazynu centralnego (200 tys. zł), wprowadzenie nowej strategii zarządzania zapasami w lokalach (180 tys. zł) oraz stworzenie internetowej bazy sprzedaży (20 tys. zł).

Spółka nie planuje wypłat dywidendy w ciągu 3 lat, a całość zysków z tego okresu chce przeznaczyć na inwestycje i dalszy rozwój.

W 2009 r. ZOO Centrum osiągnęło 12 mln zł przychodów ze sprzedaży, 272,3 tys. zł zysku na sprzedaży i 26,8 tys. zł zysku brutto. W 2010 przychody ze sprzedaży wyniosły 9,8 mln zł, spółka odnotowała stratę na sprzedaży na poziomie 133 tys. zł i 467,4 tys. zł straty brutto.

W 2011 spółka prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 20 proc.

Zoo Centrum posiada obecnie 9 sklepów zoologicznych, zlokalizowanych w centrach handlowych w Gnieźnie, Koninie, Łodzi, Wrocławiu, Legnicy, Lubinie i Poznaniu.