Reforma przewiduje m.in. wzrost podatków, cięcia płac w administracji publicznej, zmniejszenie wydatków na obronę i budżetu inwestycji publicznych.

Co się tyczy polityki fiskalnej, środki oszczędnościowe zakładają: "podatek solidarnościowy", który będzie wynosił od 1 do 4 proc. do 2015 r., wzrost podatków od luksusu (jachty, baseny, samochody luksusowe), a także od gazu, wyrobów tytoniowych, wzrost opłat za dowody rejestracyjne oraz wzrost VAT do 23 proc. na niektóre produkty.

W sytuacji dużej stopy bezrobocia plan przewiduje również zaostrzenie kryteriów przyznawania zasiłków socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych oraz zmniejszenie niektórych dodatków emerytalnych.

Przyjęcie planu jest warunkiem otrzymania kolejnej transzy pomocy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i strefy euro

Grecki urząd statystyczny poinformował w czwartek, że bezrobocie w kraju sięgnęło 15,9 proc. w pierwszym kwartale 2011 r., wobec 14,2 proc. w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.

W kwestii zatrudnienia w sektorze publicznym przewiduje się kontynuowanie redukcji liczby etatów państwowych, zniesienie wyjątków od reguły, że na jedną osobę zatrudnioną pięć odchodzi z pracy, a także generalne otwarcie na zwolnienia urzędników.

Plan, który powinien być poddany pod głosowanie przed końcem czerwca, zawiera również olbrzymi program prywatyzacji, na ok. 50 mld euro do 2015 r., obejmujący prywatyzację portów i lotnisk, poczty, loterii i sektora energetycznego.

Przyjęcie planu jest warunkiem otrzymania kolejnej transzy pomocy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i strefy euro.