Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek o środowej decyzji NBP dotyczącego podwyżki stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Stopa referencyjna wynosi teraz 4,5 proc. :

"Decyzja Rady okazała się zgodna z konsensusem rynkowym. Za trzecią z rzędu podwyżką stóp procentowych i czwartą od początku bieżącego roku opowiedzieli się zapewne członkowie Rady, dla których wskaźnik CPI powyżej 4 proc. grozi utrwaleniem się inflacji na podwyższonym poziomie w średnim okresie i który może wywołać według nich efekty drugiej rundy.

Część członków Rady za niepokojące uznała najprawdopodobniej także ostatnie dane z gospodarki, dotyczące na przykład płac w sektorze przedsiębiorstw czy sprzedaży detalicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że od początku bieżącego roku stopy procentowe zostały podniesione już łącznie o 100 punktów bazowych, jest wysoce prawdopodobne że po zapoznaniu się z projekcją inflacji i PKB w lipcu Rada nie podniesie już stóp procentowych w tym roku".