Fundusze dłużne krajowe i zagraniczne były liderami wzrostów w ubiegłym miesiącu. Z rankingu przygotowanego wspólnie przez Expandera i „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że podmioty inwestujące w polskie obligacje odnotowały w maju przeciętną stopę zwrotu w wysokości 0,8 proc. Najlepszy z nich – PZU Papierów Dłużnych Polonez – zarobił dla swoich klientów 1,6 proc.

Dobre wyniki polskich funduszy papierów skarbowych mogą zaskakiwać, jeżeli weźmie się pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych w naszym kraju. W takiej sytuacji podmioty obligacyjne zwykle zachowują się słabo, bo rynkowe ceny obligacji spadają.

– Najwyraźniej inwestorzy uznali, że podwyżki stóp zostały już w cenach papierów zdyskontowane wcześniej. Obliczany przez warszawską giełdę indeks obligacji skarbowych wzrósł w maju o 0,7 proc. – mówi Rafał Lerski, analityk Expandera.

Z kolei podmioty inwestujące w obligacje zagraniczne odnotowały wzrost wartości jednostki uczestnictwa średnio o 0,9 proc., a najlepszy z nich – UniDolar Obligacje – może się pochwalić wynikiem wynoszącym 5,4 proc. w skali miesiąca. W osiągnięciu wysokich zysków przez tę kategorię funduszy na pewno pomogło osłabienie złotego.

Gorsze wyniki niż fundusze dłużne odnotowały podmioty akcyjne. Najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy wyhamowały i maj zakończyły na poziomach zbliżonych do tych z końca kwietnia. Nic więc dziwnego, że wyniki funduszy akcyjnych nie zachwycają. Podmioty akcji szerokiego rynku straciły przeciętnie 0,6 proc., a fundusze akcji małych i średnich spółek – 0,3 proc. W tej grupie były jednak pozytywne wyjątki. Na przykład Allianz Budownictwo 2012 zyskał aż 4,2 proc. – Wynik jest tym bardziej godny podziwu, że branża budowlana jest w niełasce inwestorów, a indeksy będące punktami odniesienia dla zarządzających, czyli WIG Budownictwo i WIG Deweloperzy, mocno spadły – mówi Rafał Lerski.

Gorzej od podmiotów skoncentrowanych na polskich papierach udziałowych zachowały się fundusze akcji zagranicznych. Średnio straciły 0,8 proc. Najlepszy z tej grupy okazał się Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich z wynikiem 2,4 proc. oraz Investor Indie i Chiny z wynikiem 2,2 proc.

Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich funduszy w maju, okazuje się, że najlepszymi rezultatami mogą się pochwalić zarządzający TFI Allianz. W naszym rankingu instytucja ta uzyskała 4,66 pkt. Na drugim miejscu znalazło się Idea TFI, a następnie AXA i Opera. Na drugim końcu skali zaś uplasowały się TFI Fortis oraz Superfund, które uzyskały wyniki na minusie odpowiednio 6,48 i 4,8 pkt.