W ciągu ostatnich 6 miesięcy największe zyski przyniosły fundusze inwestujące w obligacje i inne papiery dłużne. Największe straty ponieśli inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno jednostek zagranicznych funduszy akcyjnych.

Minione półrocze nie było dobre dla rynku giełdowego, więc i wyniki funduszy inwestujących w akcje firm nie przyniosły inwestorom zysków. Najlepszy fundusz kupujący akcje firm notowanych na GPW, czyli Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, zarobił dla swoich klientów nieco ponad 5 proc. Najgorsze wyniki miał Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki – stracił ponad 10 proc. Szczególnie ostatni miesiąc był nieudany dla funduszy akcyjnych: wszystkie były na minusie, a średnia strata wyniosła 3 proc. Jeszcze większe spadki notowały fundusze akcyjne inwestujące za granicą. Średni spadek wartości ich jednostek wyniósł 3,5 proc., a najgorszy fundusz stracił ponad 17 proc.

– Tym stratom nie należy się dziwić, bo większość światowych indeksów giełdowych w minionych 6 miesiącach, odnotowała spadki – mówi Rafał Lerski, doradca inwestycyjny z Expandera.

Dobrą inwestycją okazały się zaś jednostki funduszy bezpiecznych, w tym głównie obligacyjnych. To one mogą się pochwalić największą stopą zwrotu. Żaden fundusz obligacyjny nie przyniósł straty, co w ich przypadku nie powinno dziwić, za to imponować mogą zyski najlepszych funduszy. PZU Papierów Dłużnych Polonez zarobił przez pół roku ponad 6 proc., a Opera Avista.pl ponad 5 proc.

Z naszego rankingu wynika, że w takiej sytuacji rynkowej najlepiej aktywami klientów zarządzało TFI Opera. – Najwyższe miejsce w rankingu to głównie zasługa poprawy notowań funduszy Novo, czyli podmiotów, które zostały przejęte przez Operę od likwidowanego SEB TFI – mówi Rafał Lerski.

Za pierwsze miejsce wśród funduszy mających podobną strategię inwestycyjną przyznawaliśmy 10 pkt, za kolejne odpowiednio mniej, a za ostatnie minus 10 pkt. Fundusze TFI Opera były zwykle na czele stawki, więc średni wynik wszystkich jego funduszy to prawie 5 pkt. Niewiele gorszym rezultatem może się pochwalić TFI KBC (średnio prawie 4 pkt).

W minionym półroczu najgorsze rezultaty miały fundusze zarządzane przez TFI Fortis – średni wynik to prawie -7,7 pkt.