Spółka będzie finansować inwestycje ze środków własnych, w przyszłości może sięgnąć po kredyty bankowe, obligacje, ewentualnie podnieść kapitał.

"W latach 2011-15 zakładamy, że w ramach grupy wydamy około 1,5 mld zł rocznie, w tym na inwestycje w części górniczej ok. 1 mld zł" - powiedział Andrzej Tor, członek zarządu JSW ds. operacyjnych.

Spółka poinformowała w prezentacji, że w ramach ekspansji pionowej, czyli udostępniania nowych pokładów na większych głębokościach w obszarach objętych koncesjami obecnych kopalń, zamierza wydać do 2035 roku 2,813 mld zł, z czego do tej pory zainwestowała już ok. 552 mln zł

W ramach ekspansji poziomej JSW chce zintegrować nowe obszary eksploatacji. Plany inwestycyjne sięgają 2045 roku, a ich szacowany koszt to ok. 6,97 mld zł. Do tej pory zainwestowano ok. 190 mln zł.

Dodatkowo na projekty dotyczące bieżącego utrzymania i zwiększenia efektywności grupa chce wydawać do 2020 roku około 600 mln zł rocznie, a do 2015 roku projekty środowiskowe mają kosztować około 148 mln zł.

"Nasze zasoby operatywne to 552 mln ton węgla, a potencjalne to 292 mln ton, co oznacza, że w sumie nasza baza zasobowa wynosi 844 mln ton węgla. W ramach ekspansji poziomej chcemy budować lub rozbudować cztery nowe poziomy eksploatacyjne w kopalniach Zofiówka, Budryk i Pniówek. W ramach udostępnienia i zagospodarowania nowych złóż prowadzić będziemy cztery nowe projekty" - powiedział Tor.

Poinformował, że w najbliższych latach wydobycie węgla ma wynosić około 14 mln ton rocznie.

"Chcemy ustabilizować w najbliższych latach wydobycie na poziomie ok. 14 mln ton węgla rocznie i stopniowo planujemy zwiększać produkcję węgla koksowego typu hard z 7,7 mln ton do 9 mln ton w 2017 roku" - powiedział Tor.

W 2010 roku wolumen produkcji węgla wyniósł 13,3 mln ton. 9,1 mln ton wyniosła produkcja węgla koksowego ( w tym 7,7 mln ton węgla typu 35 hard), a 4,2 mln ton węgiel energetyczny. W I kwartale produkcja węgla wyniosła 3,5 mln ton, w tym 2,2 mln ton stanowił węgiel koksowy typu 35.

JSW zamierza też zwiększyć produkcję koksu, z obecnego poziomu 3,8 mln ton rocznie do 4,6 mln ton rocznie w 2018 roku. Grupa chce zwiększyć moce wytwórcze w Koksowni Przyjaźń do 3,3 mln ton koksu (z 3,1 mln ton obecnie), w KK Zabrze do 1,3 mln ton (z 1,2 mln ton). W przypadku nabycia prywatyzowanej przez Skarb Państwa WZK Victoria jej moce mogłyby wzrosnąć do 0,6 mln ton w 2018 roku z 0,5 mln ton koksu obecnie.

"Aktualne możliwości finansowe spółki pozwalają, by finansować inwestycje ze środków własnych" - powiedział Tor.

"Grupa nie jest zadłużona, na koniec pierwszego kwartału dług netto był ujemny. Mamy znaczne możliwości zadłużenia" - dodał Marek Wadowski, członek zarządu ds. finansowych JSW.

Prezes JSW, Jarosław Zagórowski powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, w pierwszej kolejności spółka sięgać będzie po kredyty bankowe.

"Potem korzystać możemy z obligacji. Jeśli inwestycje będą dużo większe i będziemy mieć konkretne projekty zaakceptowane przez akcjonariuszy, to będziemy rozważać emisję akcji. Teraz w ogóle tego nie rozważamy" - powiedział Zagórowski.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kw. tego roku wzrósł o 315 proc., do ponad 619 mln zł, EBITDA wzrosła o 142 proc., do ok. 990 mln zł, przychody wzrosły o 53 proc., do 2,267 mld zł.

W 2010 roku JSW miała 1,5 mld zł zysku netto wobec 669 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA wyniosła 2,77 mld zł wobec 33,7 mln zł w 2009 roku. Przychody wyniosły 7,29 mld zł i były wyższe o 63 proc. w porównaniu z 2009 rokiem.

JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel energetyczny. W skład JSW wchodzi pięć kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek. Do grupy należy też Koksowania przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia do grupy Kombinatu Koksochemicznego Zabrze.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie przewiduje w kolejnych kwartałach większych korekt cen węgla i chce utrzymać do końca 2011 roku podobny poziom zysku, jak w pierwszym kwartale - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes JSW, Jarosław Zagórowski.

"Pierwszy kwartał był bardzo dobry. Drugi kwartał jest bardzo dobry. Nie przewidujemy większych korekt cen w kolejnych kwartałach. Mamy nadzieję, że do końca roku utrzymamy podobne pozycje, jeśli chodzi o zysk, jak w pierwszym kwartale" - powiedział Zagórowski.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kw. tego roku wzrósł o 315 proc., do ponad 619 mln zł, EBITDA wzrosła o 142 proc., do ok. 990 mln zł, w przychody wzrosły o 53 proc., do 2267,2 mln zł.

W 2010 roku JSW miała 1,5 mld zł zysku netto wobec 669 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA wyniosła 2,77 mld zł wobec 33,7 mln zł w 2009 roku. Przychody wyniosły 7,29 mld zł i były wyższe o 63 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Grzegorz Czornik, członek zarządu JSW, poinformował, że w I kwartale ceny kontraktowe węgla typu hard wynosiły średnio 225 USD za tonę, a w drugim kwartale wzrosły do 330 USD za tonę.

"Ceny w 2011 roku powinny pozostać na wysokim poziomie, nie przewidujemy istotnych korekt cen na rynku. Jesteśmy zdania, że dobry rynek utrzyma się przez jakiś czas" - powiedział Czornik.

Spółka tłumaczy, że ceny węgla koksowego będą na wysokim poziomie, bo dalszy wzrost gospodarczy napędzać będzie popyt na stal, produkcja stali będzie wyższa od oczekiwań, a moce produkcyjne węgla koksowego typu hard rosną powoli w stosunku do popytu.

"To najlepszy moment na wejście na giełdę, ceny są bardzo dobre, perspektywy na kolejne okresy także" - powiedział dziennikarzom Czornik.

Czornik poinformował, że ok. 80 proc. produkcji węgla koksowego w JSW kontraktowana jest w ramach umów wieloletnich. Cena zaś ustalana jest kwartalnie. W przypadku węgla energetycznego 80 proc. tonażu ustalana jest w umowach wieloletnich, a reszta może być oferowana na rynku spot. Ceny ustalane są w okresach rocznych.

W 2010 roku wolumen produkcji węgla wyniósł 13,3 mln ton. 9,1 mln ton wyniosła produkcja węgla koksowego ( w tym 7,7 mln ton węgla typu 35 hard), a 4,2 mln ton węgiel energetyczny. W I kwartale produkcja węgla wyniosła 3,5 mln ton, w tym 2,2 mln ton stanowił węgiel koksowy typu 35.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rekomenduje pozostawienie większości zysku netto za 2010 rok w spółce.

"Zarząd rekomenduje pozostawienie większości zysku za 2010 w spółce. Chcemy, by część zysku trafiła do załogi w formie nagrody, część dla właściciela (Skarbu Państwa - przyp. PAP), a proporcjonalnie najwięcej chcemy zostawić w spółce na inwestycje" - powiedział Zagórowski.

"W przyszłości polityka dywidendowa się zmieni, akcjonariusze będą oczekiwali korzyści. Szczegóły przedstawimy w prospekcie" - powiedział prezes.

Prospekt JSW został złożony do KNF 12 maja. Ofertę publiczną JSW zaplanowano na czerwiec, a według najnowszego harmonogramu do debiutu spółki na GPW ma dojść 6 lipca.

Oferta akcji JSW obejmuje tylko sprzedaż części akcji należących do Skarbu Państwa.