Za środki pozyskane od inwestorów eksperci nabywają działki rolne o dużej powierzchni. W trakcie trwającego ok. 4 lata procesu zwiększania wartości ziemia rolna jest przekształcana w niewielkie działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości ziemi wynikający z jej podziału, zmiany przeznaczenia i dokonanych inwestycji. Jednocześnie inwestorzy korzystają ze wzrostowego trendu na rynku ziemi spowodowanego systematyczną migracją mieszkańców miast na obrzeża aglomeracji.

– Szacujemy stopę zwrotu na przynajmniej 20 proc. rocznie – mówi Kuba Karliński, prezes Wealth Solutions-Inwestycje Ziemskie. Ta spółka jako jedyna w Polsce zarządza tego rodzaju projektem. Wybrane transakcje zakończone przez nią w ubiegłych latach przynosiły od 300 do 500 proc. zysku w 3 – 4 lata. Zabezpieczenie kapitału polega na tym, że każdy z inwestorów jest współwłaścicielem kilku działek.