Tylko do 15 kwietnia będą przyjmowane wnioski o wsparcie ze środków unijnych dla małych i średnich firm zainteresowanych zakupem nowych technologii. Jak mówi Piotr Stalęga, rzecznik BGK, nabór zostanie wstrzymany z powodu wejścia w życie nowelizacji ustawy upraszczającej dostęp do kredytu technologicznego. Nowela czeka na podpis prezydenta.

Firmy, które wcześniej starały się o takie kredyty, ale ich wnioski nie zostały rozpatrzone, będą musiały aplikować jeszcze raz. Z szacunków BGK wynika, że ponownie o kredyt technologiczny będzie można się ubiegać w drugiej połowie maja.

Zamieszanie powoduje nowelizacja, od ponad roku oczekiwana przez przedsiębiorców. Nowe zasady ułatwiają dostęp do premii technologicznej, czyli zwrotu części nakładów na inwestycje w nowoczesne rozwiązania, oraz rozszerzają zakres przedsięwzięć, które można sfinansować z kredytu.

Kredyt technologiczny jest udzielany przez 15 banków komercyjnych współpracujących z BGK. Są to: BPH, BRE Bank, Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska, ING, BOŚ, Bank Handlowy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Millennium, Alior, Krakowski Bank Spółdzielczy i DZ Bank. Natomiast o przyznaniu i wypłacie premii technologicznej decyduje BGK. Z funduszy unijnych na lata 2007 – 2013 dostał on umorzenie części kredytów – 400 mln euro.