Rok 2011 przynosi nowe możliwości finansowania dla polskich przedsiębiorców. Zmienia się ustawa o kredycie technologicznym. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wprowadził nowy program finansowania inwestycji energooszczędnych.
Banki coraz mocniej konkurują o segment małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), co daje klientom większe możliwości wyboru korzystnej oferty. Bieżący rok to także czas podwyżek stóp procentowych i warto to uwzględnić przy wyborze finansowania.
Duży potencjał kapitałowy tkwi ciągle w kredycie technologicznym, do którego dostęp do tej pory był znacznie ograniczony. Nowelizacja ustawy regulującej jego działanie ma przynieść odwilż i umożliwić sektorowi MSP efektywniejsze wdrażanie innowacyjnych technologii – również w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej. Rozpoczynający się wkrótce nowy nabór wniosków budzi duże zainteresowanie wśród firm ze względu na ułatwione procedury otrzymania premii technologicznej (po zakończeniu inwestycji, a nie po sprzedaży produktu), jej zwiększony zakres (wyższa podstawa naliczania premii), możliwość objęcia wsparciem kosztów analiz i ekspertyz.
Nowoczesne maszyny i urządzenia to przede wszystkim większa wydajność, lepsza jakość produktu, a także energooszczędność. PolSEFF to nowy program EBOiR dla sektora MSP, umożliwiający wymianę używanych maszyn na nowsze i bardziej energooszczędne. Przedsiębiorca, którego inwestycja sfinansowana kredytem bądź leasingiem w Banku Millennium przyniesie minimum 20 proc. oszczędności energii, poza niższymi rachunkami za energię otrzymuje 10 proc. dofinansowania ze środków unijnych. Co więcej, docieplanie biur, hal i magazynów czy instalowanie odnawialnych źródeł energii również kwalifikuje się do tego programu i może otrzymać dofinansowanie, jeśli inwestycja pozwoli zaoszczędzić zużywaną energię lub ograniczyć utraty energii. Dofinansowanie może sięgnąć 15 proc.
Dla przedsiębiorców szukających finansowania bieżącej działalności często bardzo ważny jest czas, w jakim bank jest w stanie podjąć decyzję o możliwości udzielenia firmie kredytu. Bank Millennium przygotował Strefę Szybkiego Finansowania, w ramach której udziela finansowania bez zabezpieczeń lub na życzenie klienta wystawia gwarancje przetargowe, które będą zastępowały wpłatę wadium. Oferta została wprowadzona z myślą o firmach, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, a kwota finansowania może sięgnąć 1,2 mln zł. Produkt jest elastyczny, ponieważ firma może dowolnie przyznaną kwotę podzielić na kredyty i gwarancje.
W tym roku firma ubiegająca się o finansowanie powinna zwrócić uwagę na ryzyko wzrostu stóp procentowych, które ma bezpośredni wpływ na zmianę oprocentowania kredytów. Ostatnie podwyżki stóp, a także kolejne planowane, mogą znacznie zwiększyć koszty bieżącej obsługi finansowej. Bank Millennium, kierując się prognozami wzrostów stóp procentowych w Polsce, wprowadził do oferty możliwość finansowania działalności zarówno gospodarczej, jak i inwestycyjnej za pomocą kredytów ze stałym oprocentowaniem. Jest to szczególnie istotne w dłuższym okresie, kiedy zmienność stóp procentowych może być wyższa i mniej przewidywalna. Takie rozwiązanie pozwala przewidzieć kompletny koszt kredytu i odpowiednio zaplanować środki na spłatę poszczególnych rat.