Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3122,65 mln zł wobec 1097,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 83547,43 mln zł wobec 67927,99 mln zł rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 2371,36 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 2357,13 mln zł zysku netto wobec 1635,88 mln zł zysku rok wcześniej.