"Biorąc pod uwagę aktualny poziom zadłużenia, działania na kapitale pracującym oraz planowane inwestycje rozwojowe wskaźnik FCFE daje wartość ujemną w związku z czym zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2010 w wysokości 2 357 127 065,35 złotych w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w raporcie.

W czerwcu 2010 roku ZWZ PKN Orlen także zdecydowało o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2009 rok w wysokości 1,6 mld zł w całości na kapitał zapasowy, co oznaczało niewypłacenie dywidendy z ysku za 2009 rok.