Umowę w tej sprawie podpisali w piątek w resorcie gospodarki - PSE Operator oraz niemiecki operator 50Hertz Transmission - poinformowało PAP biuro prasowe MG.

"Utworzenie trzeciego połączenia międzysystemowego Polski i Niemiec ma poparcie Komisji Europejskiej oraz rządów obu państw" - podkreślił Pawlak, cytowany w przesłanej PAP informacji resortu gospodarki.

Istnieją już dwa połączenia transgraniczne z Niemcami. Są to: Krajnik-Vierraden i Mikułowa-Hagenwerder.

To druga już umowa podpisana przez PSE Operator w sprawie rozwoju połączeń transgranicznych

Wicepremier dodał, że projekt ten jest jednym z przedsięwzięć KE w ramach "Baltic Energy Market Interconnection Plan", którego celem jest pełna integracja Litwy, Łotwy i Estonii z europejskimi rynkami energii elektrycznej. "Realizacja tych połączeń zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy" - podkreślił.

Umowa miedzy PSE Operator SA a 50Hertz Transmission określa zasady współpracy pomiędzy polskim i niemieckim operatorem, a także przewiduje dwie fazy realizacji. Pierwsza dotyczy działań przygotowawczych, m.in. opracowania studium wykonalności projektu, które mają zakończyć się uzgodnieniem punktu przecięcia linii przez granicę - planowo w drugiej połowie 2014 r. Drugi etap miałby objąć uruchomienie przetargów, przeprowadzenie prac konstrukcyjnych, odbiór i uruchomienie połączenia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 r.

Jak poinformowało biuro prasowe MG, na koniec 2010 r. KE podjęła decyzję o przyznaniu oddzielnie 50Hertz Transmission oraz PSE Operator wsparcia finansowego z funduszu TEN-E na prace przygotowawcze.

To druga już umowa podpisana przez PSE Operator w sprawie rozwoju połączeń transgranicznych. "Pierwsza została zawarta między PSE Operator a Instytutem Nafty i Gazu na dofinansowanie projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa. Oba połączenia są częścią przedsięwzięcia KE w ramach Baltic Energy Market Interconnection Plan" - podkreśliło biuro prasowe MG.