Jak poinformowało PAP biuro prasowe resortu gospodarki, dofinansowanie pochodzi z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" i dotyczy jednego z elementów połączenia energetycznego z Litwą - budowy stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator uzyskają na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 116 mln zł; całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 276 mln zł.

Inwestycja jest częścią projektu połączenie elektroenergetycznego Polska-Litwa. Tzw. most energetyczny między litewskim miastem Alitus (Olita) i polskim Ełkiem jest na etapie prac nad oceną oddziaływania na środowisko. Z połową mocy most ma ruszyć w 2015 r., by trzy lata później osiągnąć docelową przepustowość 1000 MW.

Zdaniem wicepremiera i ministra gospodarki, projekt ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza jego północno-wschodniej części. "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa wpisuje się ponadto w unijną politykę poprawy funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych" - podkreślił Pawlak, cytowany w informacji MG, przesłanej PAP. Według wicepremiera, połączenie umożliwi też handel energią między Polską i państwami bałtyckimi.