Żmijewski, który jest sekretarzem generalnym Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, mówił we wtorek na konferencji prasowej, że polska energetyka jest w złym stanie - zarówno w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, możliwości wytwórczych i emisji gazów cieplarnianych. Elektrownie są przestarzałe i pracują w oparciu o stare, mało efektywne technologie - mówił profesor. Elektrownie znajdują się w większości na południu kraju, a sieć nie jest dostosowana do krajowych potrzeb.

Jego zdaniem, infrastruktura energetyczna wymaga szybkiej odbudowy. Obecnie niektóre turbiny mają nawet 50 lat, a okres ich pracy został trzykrotnie przekroczony. Większość elektrowni i sieci energetycznych (ok. 70 proc.) jest już zdekapitalizowana. 15 proc. bloków ma ponad 50 lat, a 40 proc. - ponad 40 lat. Najwięcej inwestycji energetycznych - ponad 1000 MW rocznie - oddano do użytku w naszym kraju w latach 1971-75.

"W Polsce potrzebna jest intensywna odbudowa infrastruktury technicznej"

W Polsce potrzebna jest intensywna odbudowa infrastruktury technicznej, tym bardziej, że inwestycje te są nie tylko kosztowne, ale także długotrwałe. "Pątnów II budowany był 6 lat, Łagisza II - 5 lat, blok energetyczny w Bełchatowie - miał być oddany do użytku w ubiegłym roku, a jego budowa trwa już 5 roku" - mówił Żmijewski. Podkreślił, że od 2011 r. przez 2-3 lata może być "bez równowagi w bilansie energetycznym".

Jak zaznaczył Żmijewski, inwestycje energetyczne powinno się rozpoczynać już w tym roku, tymczasem większość inwestycji w energetykę zaplanowanych jest na latach 2015-18. Według niego, w tym okresie mają szanse powstać nowe bloki w elektrowniach: Stalowa Wola, Odra, Turów, Kozienice, Jaworzno III, Pomorzany, Bełchatów II, Płock. Moc energetyczna kraju może zwiększyć się o ok. 7,6 tys. MW.

"Na inwestycje potrzebne jest co najmniej 200 mld zł"

Zdaniem Żmijewskiego, na inwestycje potrzebne jest co najmniej 200 mld zł.

Dyrektor departamentu energetyki w ministerstwie gospodarki Tomasz Dąbrowski poinformował, że resort chce do 2030 r. zmniejszyć udział węgla w pozyskiwaniu energii. Obecnie ok. 90 proc. energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego, w 2030 r. - ma to być ok. 57 proc.

Jak zauważył, na rozwój infrastruktury mają wpływ decyzje rządu i regulacje prawne - takie regulacje zostały już przyjęte. Są to m.in. program dla elektroenergetyki czy Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Zaznaczył, że przepisy te muszą uwzględniać też unijne dyrektywy, m.in. pakiet energetyczno-klimatyczny (3x20 proc.), a także regulacje dotyczące liberalizacji rynku - rozdziału wytwarzania od dystrybucji prądu.