Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w styczniu o 3,4 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w grudniu i styczniu w ujęciu rocznym i miesięcznym.