Banco Santander wezwał do sprzedaży Banku Zachodniego WBK, proponując 226,89 zł za akcję. W wyniku wezwania Santander zamierza nabyć 73 mln 76 tys. 13 akcji banku, co stanowi 100 proc. całkowitej liczby akcji - podał pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego.

Zapisy mają potrwać od 24 lutego do 25 marca 2011 roku.

Na dzień ogłoszenia wezwania Santander nie posiadał żadnych akcji banku.

Warunkiem nabycia papierów BZ WBK jest objęcie zapisami co najmniej 51 mln 153 tys. 210 akcji, stanowiących 70 proc. całkowitej liczby głosów.

"Santander wierzy w wysoki potencjał polskiej gospodarki, polskiego sektora bankowego oraz traktuje bank jako atrakcyjną, długoterminową inwestycję i tym samym zamierza wzmacniać jego pozycję jako wiodącego banku w Polsce. Transakcja ta stanowi strategiczny krok Santander w kierunku rozwoju swojej obecności w Polsce" - napisano w wezwaniu.

"Santander zamierza zapewnić bankowi dalszą silną orientację strategiczną na pewne obszary komercyjne, dostosowując ofertę produktów, wzmacniając cross selling (...) oraz zapewniając szkolenie pracowników banku w celu zwiększenia efektywności komercyjnej funkcji front office" - podano w komunikacie.

Santander poinformował, że widzi obszary, w których można wykorzystać synergię związaną z funkcjonowaniem w strukturach grupy, jak finansowanie obrotów handlowych czy globalna działalność Santander.

"(...) Bank mógłby skorzystać z ogólnoświatowej platformy klientów oraz siły Santander na innych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Brazylia, Meksyk, Chile, Stany Zjednoczone, aby wspomóc sukcesy i ekspansję międzynarodową swoich klientów w Polsce, a także świadczyć usługi na rzecz klientów korporacyjnych z całego świata chcących inwestować w Polsce" - poinformowano w wezwaniu.

Santander zamierza utrzymać akcje banku w obrocie na GPW.

W piątek na zamknięciu sesji kurs BZ WBK wyniósł 217 zł.