Komisja Nadzoru Finansowego zakończy postępowanie nad wnioskiem Banco Santander o zgodę na przejęcie 70,36% akcji Banku Zachodniego WBK w najbliższych tygodniach, poinformował szef KNF Stanisław Kluza w czwartek.

Podkreślił, że ogłoszenie wezwania na akcje BZ WBK przez Santander przed uzyskaniem takiej zgody nie jest forma nacisku na Komisję.

"Finalizacja tego postępowania będzie miała miejsce w najbliższych tygodniach. To zaawansowanie jest znaczące" - powiedział Kluza w wywiadzie dla radia PIN. Na pytanie, czy może to nastąpić do końca lutego czy np. do połowy marca, odpowiedział: "Nigdy nie można przesądzać".

Odnosząc się do ogłoszonego ostatnio wezwania przez Santander, Kluza podkreślił, że takie postępowanie nie jest niezgodne z przepisami prawa. Przypomniał, że jest to wezwanie warunkowe - oprócz zgody Komisji, do jej realizacji niezbędna jest sprzedaż akcji przez Allied Irish Banks (AIB). Zaznaczył, że nie uważa ogłoszenia wezwania za formę nacisku na KNF.

Reklama

Banco Santander ogłosił wezwanie na 100% akcji BZ WBK po cenie 226,89 zł za sztukę

W poniedziałek Banco Santander ogłosił wezwanie na 100% akcji BZ WBK po cenie 226,89 zł za sztukę. Zapisy na akcje objęte wezwaniem potrwają od 24 lutego do 25 marca. Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW to 29 marca. Santander podkreślał, ze wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem, że KNF zgodzi się na nabycie akcji BZ WBK przez Santander.

Zgodnie z informacją przekazaną Santanderowi przez KNF, termin na doręczenie przez Komisję decyzji w tej sprawie upływa 24 lutego 2011 roku, podano także w dokumencie. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 51.153.210 akcji, stanowiących 70% całkowitej liczby walorów, zostanie objętych zapisami.

We wrześniu ub.r. Allied Irish Banks (AIB) zdecydował o sprzedaży aktywów w Polsce za łączną cenę 3,1 mld euro na rzecz Banco Santander. Za pakiet 51,41mln akcji (stanowiących 70,36% kapitału) BZ WBK hiszpański bank ma zapłacić 11,67 mld zł, czyli ok. 2,9 mld euro. Transakcja miała być przeprowadzona poprzez publiczną ofertę sprzedaży 100% akcji BZ WBK. Santander zadeklarował też w wezwaniu, że zamierza utrzymać akcje banku w obrocie na GPW.