Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na przejęcie BZ WBK przez hiszpański Banco Santander - poinformowała KNF. Hiszpański bank przejmie też należące do BZ WBK m.in. dom maklerski, TFI, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółkę zarządzającą aktywami.

Komisja poinformowała, że "oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę ostatecznie złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, m.in. w zakresie wsparcia kapitałowego, notowania akcji banku na GPW oraz autonomii banku w grupie".

KNF poinformowała ponadto, że wraziła zgodę na przejęcie przez Hiszpański bank większości udziałów w spółkach: Dom Maklerski BZ WBK, BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, BZ WBK AIB Asset Management, BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych.

Komisja podała także, że nie ma podstaw do sprzeciwu, by Banco Santander przejął ponad 10 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych.

We wrześniu ubiegłego roku bank Santander poinformował, że za 2,94 mld euro kupi od irlandzkiego AIB (Alleid Irish Bank) 70,36 proc. akcji banku BZ WBK. Hiszpański bank dodał, że "nabędzie 50 proc. udział w BZ WBK Asset Management za 150 milionów euro".

AIB został zmuszony do sprzedaży BZ WBK na skutek załamania się rynku nieruchomości w Republice Irlandii, na którym wystawił się na zbyt duże ryzyko. W rezultacie wymagał dokapitalizowania przez irlandzki rząd. Część rezerw musi jednak zgromadzić sam.

W ubiegłym tygodniu Banco Santander wezwał do sprzedaży akcji BZ WBK, proponując po 226,89 zł za akcję. Pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego podał, że w wyniku wezwania Santander zamierza nabyć 73 mln 76 tys. 13 akcji banku, co stanowi 100 proc. całkowitej liczby akcji.

Warunkiem nabycia papierów BZ WBK jest objęcie zapisami co najmniej 51 mln 153 tys. 210 akcji, stanowiących 70 proc. całkowitej liczby głosów.

"Santander wierzy w wysoki potencjał polskiej gospodarki, polskiego sektora bankowego oraz traktuje bank jako atrakcyjną, długoterminową inwestycję i tym samym zamierza wzmacniać jego pozycję jako wiodącego banku w Polsce. Transakcja ta stanowi strategiczny krok Santander w kierunku rozwoju swojej obecności w Polsce" - napisano w wezwaniu.

O przejęcie BZ WBK starało się również PKO BP z poparciem polskiego rządu oraz BNP Paribas. Santander jest jednak największym bankiem w eurostrefie pod względem rynkowej kapitalizacji.