Jest to największy do tej pory projekt realizowany w Programie, który uzyskał akceptację Brukseli. Jego wartość przekracza 303 mln złotych. Kielecki projekt to pierwszy z 12 dużych projektów zapisanych na liście projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekracza 233 mln złotych.

Będzie na 5 km dróg, 2 pętle, 40 autobusów

Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie zdecydowanie na poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę i przebudowę ponad 5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pętli i zatok autobusowych, zakup 40 nowoczesnych autobusów.

Kielczanie i mieszkańcy regionu mogą już korzystać z nowych autobusów. Wszystkie zakupione pojazdy zostały wykorzystane do obsługi 13 nowych linii komunikacji autobusowej na terenie miasta. W ubiegłym roku oddano do użytku dwa dworce autobusowe, zakończono również prace polegające na budowie pętli i zatok autobusowych, natomiast trwa budowa dróg w zachodniej części miasta, w rejonie Targów Kielce. W ramach projektu zamontowane zostaną także elektroniczne tablice informacyjne i automaty do sprzedaży biletów. W styczniu br. podpisano umowę na dostawę i montaż tych urządzeń.

Wkrótce rozpocznie się realizacja największej inwestycji w ramach projektu, czyli budowa węzła drogowego Żelazna - 1-go Maja - Zagnańska wraz z przebudową ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.