O 350 mln zł zwiększą się w tym roku aktywa, które fundusze venture capital będą mogły przeznaczyć na inwestycje w młode, innowacyjne firmy. Będzie to możliwe dzięki umowom, które w połowie ubiegłego roku z czterema funduszami podpisał Krajowy Fundusz Kapitałowy. Wyłożył on połowę pieniędzy na ich działalność. Reszta pochodzi z kieszeni prywatnych inwestorów.

Fundusze czekają na formalną rejestrację przez Komisję Nadzoru Finansowego. – Szacujemy, że zgodę uzyskamy do końca tego kwartału. To pozwoliłoby nam na rozpoczęcie działalności operacyjnej w drugim kwartale tego roku – mówi Aneta Musiał z Venture Capital Satus.

Kapitalizacja tego funduszu, który wchodzi w skład grupy inwestycyjnej Satus, to 50 mln zł. Jest to najmniejszy z czterech podmiotów, które wystartują w tym roku. Pozostałe dysponują aktywami w wysokości 100 mln zł każdy.

Maciej Skotniczny z Internet Ventures (inwestorami prywatnymi są giełdowy MCI Management i grupa IIF) twierdzi, że fundusz chciałby formalnie rozpocząć działalność już w marcu.

– Od momentu podpisania umowy z KFK w czerwcu 2010 roku przyglądamy się potencjalnym projektom inwestycyjnym. Jesteśmy gotowi, by w tym roku dokonać jednej lub dwóch transakcji – mówi Skotniczny. Dodaje, że fundusz zakończy budowę swojego portfela do 2015 r.

Pozostałe dwa fundusze, które wystartują w tym roku, to Opera Venture Capital i Assets Management Black Lion. Nie są to jednak pierwsze tego typu podmioty na polskim rynku. Najdłużej działający fundusz, który powstał w 2008 roku dzięki pieniądzom z KFK – BBI Seed Fund – zaangażował się już w sześć projektów. Zainwestował m.in. w porównywarkę turystyczną Turigo i w spółkę z branży medycznej Telemedycyna Polska, która w lipcu 2010 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.

– Do tej pory zrealizowaliśmy trzy inwestycje – mówi Piotr Pajewski z Helix Ventures Partners. Kapitalizacja tego funduszu to 40 mln zł, a partnerami w nim są MCI Management oraz prywatny inwestor – Dariusz Wiatr.

Fundusz jest skoncentrowany na inwestycjach w innowacyjne projekty związane z nowymi technologiami. Na początku tego roku wyłożył 1,5 mln zł na projekt Serwis Prawa, portal internetowy specjalizujący się w tematyce prawnej. Jego wcześniejsze inwestycje to porównywarka finansowa e.Broker.pl oraz mSejf, który umożliwia tworzenie online kopii zapasowych danych. – Obecnie analizujemy ok. 50 kolejnych projektów. Planujemy, że w tym roku dokonamy jeszcze trzech inwestycji w perspektywiczne firmy – mówi Pajewski.

Fundusze seed capital są także zainteresowane tradycyjnym biznesem. Dowodem na to jest pierwsza inwestycja Skyline Venture, który chce wyłożyć do 2,3 mln zł na rozwój spółki House Domowa Opieka. Zajmuje się ona organizacją opieki medycznej nad osobami starszymi lub chorymi.

Zgodnie z warunkami umowy z KFK żaden z funduszy nie może zainwestować w jedną firmę więcej niż 1,5 mln euro.

PRAWO

KFK inwestuje w fundusze VC

Krajowy Fundusz Kapitałowy został utworzony 1 lipca 2005 roku. Funkcjonuje na podstawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, a 100 proc. jego akcji jest w posiadaniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą KFK został powołany do życia, by pełnić rolę wehikułu inwestycyjnego, który stworzy w Polsce warunki do rozwoju funduszy venture capital, specjalizujących się w inwestowaniu w młode, innowacyjne firmy. Dodatkowym celem jego istnienia jest ograniczenie zjawiska luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży kapitału VC w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Wywołuje to problemy z pozyskaniem finansowania dla stosunkowo małych projektów. Przyczyną jest niższa rentowość i wyższe ryzyko takich inwestycji w porównaniu z zakupem udziałów w dużych firmach. W rezultacie zarządzający funduszami VC unikają inwestowania w mniejsze przedsięwzięcia. KFK jest funduszem funduszy, czyli zajmuje się inwestowaniem w nowo tworzone podmioty rynku VC. Działa w oparciu o środki budżetowe oraz pozyskane z funduszy europejskich (unijnych i szwajcarskich).