"Jeśli założymy silny wzrost gospodarczy i niski poziom rezerw w 2011 roku, to możliwe jest 4 mld zł zysku netto, ale to jest optymistyczny scenariusz" - powiedział Jagiełło w wywiadzie dla Bloomberga. "W scenariuszu bazowym zakładamy znaczący wzrost zysku w porównaniu do 2010 roku" - podkreślił.

Bank planuje opublikować w II półroczu tego roku nową strategię na lata 2012-2014 i może w niej zrewidować cele na 2011 rok, powiedział także prezes.

Pod koniec grudnia ub.r. w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Jagiełło powiedział, że PKO BP spodziewa się, iż przekroczy 3,0 mld zł zysku netto w całym 2010 roku, a w roku 2011 możliwe jest - w scenariuszu optymistycznym - osiągnięcie nawet 4,0 mld zł.

Prezes podtrzymał także plany banku dotyczące przejęcia instytucji finansowej. Narastająco w I-III kw.

2010 roku bank miał 2349,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1848,35 mln zł zysku rok wcześniej. PKO BP opublikuje wyniki za 2010 rok 7 marca br.