Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce wspomagać samorządy, które realizują inwestycje wspólnie z prywatnymi firmami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Porozumienie w tej sprawie podpisano w środę w Warszawie.

Porozumienie podpisało 29 instytucji, w tym m.in. ministerstwa i zarządy miast. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała dziennikarzom na konferencji prasowej, że powstanie platforma współpracy między różnymi instytucjami a samorządami. Jej zadaniem będzie rozwiązywanie problemów, jakie mogą napotkać samorządy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji.

"Nasz cel jest taki, żeby każdy, kto będzie chciał zrealizować projekt (lub) jest w fazie jego przygotowania, albo myśli o takich projektach na przyszłość, a będzie chciał uzyskać wiedzę na ten temat, tę wiedzę otrzymał. Chodzi tu o (...) specyficzne wiadomości, łącznie ze wzorami dokumentów" - powiedziała Bieńkowska.

Jej zdaniem przyczyną niewielkiej liczby projektów realizowanych w formule PPP jest brak wiedzy samorządów, jak się do tego zabrać. "Nie realizuje się w Polsce projektów PPP nie ze względu na wadliwą ustawę, bo ustawa daje podstawy do traktowania tego sposobu jako jednego z instrumentów finansowania inwestycji" - powiedziała. Wyraziła nadzieję, że za kilka miesięcy zostanie opracowany podręcznik, który pomoże przebrnąć przez procedury.

Bieńkowska dodała, że przygotowaniu jest siedem dużych projektów w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Chodzi o cztery spalarnie, dwa projekty turystyczne i o szpital. Jej zdaniem doświadczenie i umiejętność realizacji tego typu projektów może się firmom i samorządom przydać w przyszłości, przy aplikowaniu o unijne wsparcie z budżetu na lata 2014-2020. W opinii Bieńkowskiej te pieniądze mogą być trudniej dostępne niż obecnie.

Informacje na temat PPP przykłady dobrych praktyk, porady i wzory dokumentów mają być udostępniane na stronie internetowej ministerstwa rozwoju regionalnego i www.ppp.gov.pl.