Dziś o godz. 17.00 pod adresem www.ppp.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oddało do użytku portal Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Będzie on służył jako rzetelne źródło informacji na temat działań platformy, wspieranych projektów i istotnych zagadnień związanych z problematyką PPP.

Dwa priorytetowe zadania portalu to:

- Informowanie o zadaniach Platformy PPP oraz działaniach zespołu sterującego, by jak najwcześniej poddać je pod dyskusję oraz zebrać uwagi i komentarze,

- Wymiana doświadczeń i informacji przez systematyczne rozbudowywanie Poradnika Partnera Publicznego. W tej zakładce będziemy również umieszczać wzory dokumentów i umów, zarówno te wypracowywane przez MRR, jak i przekazywane przez członków platformy.

Uruchomienie portalu internetowego poświęconego PPP jest spełnieniem deklaracji złożonej podczas uroczystości podpisania porozumienia ws. platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w dniu 26 stycznia 2011 r.

Wszelkie uwagi można przekazywać drogą elektroniczną na adres ppp@mrr.gov.pl