W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego może sfinansować pierwsze samorządowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.
Tomasz Mironczuk, prezes banku, mówi, że zakończyło się już tworzenie centrum doradczego, które ma pomóc samorządom w przygotowaniu inwestycji w trybie PPP. Centrum to jeden z elementów przyjętej w połowie ubiegłego roku strategii BGK na lata 2010 – 2014. Zakłada ona, że bank skoncentruje się na obsłudze samorządów, będzie im doradzał przy projektach realizowanych w trybie PPP i zaangażuje się w ich finansowanie.
– Mamy już kilkanaście projektów, nad którymi pracujemy – mówi Tomasz Mirończuk. Dodaje, że przygotowanie inwestycji w trybie PPP zajmuje do dwóch lat. Dlatego tylko w przypadku jednego lub dwóch projektów może w tym roku dojść do uruchomienia finansowania przez bank. Na pozostałe BGK liczy w przyszłym roku. Bank wychodzi ze swoimi kompetencjami doradczymi na zewnątrz. Od wczoraj jest członkiem rządowo-samorządowej inicjatywy, która ma wspierać rozwój PPP w Polsce. Jej pomysłodawca to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.