Tegoroczne przychody z prywatyzacji resort skarbu zaplanował na poziomie 15 mld zł. Wiceminister skarbu jest przekonany, że plan ten zostanie zrealizowany.

Kwota tegorocznych przychodów ze sprzedaży spółek Skarbu Państwa była planowana w sierpniu ubiegłego roku, kiedy nie było jeszcze wiadomo, że realizacja projektów związanych z Eneą, a także Energą, zostanie przesunięta na 2011 r. "Najważniejsze dla resortu skarbu jest znalezienie inwestorów dla prywatyzowanych spółek i gwarancja rozwoju, a nie efekt fiskalny" - zaznaczył wiceminister skarbu.

"W tej chwili prowadzimy procesy prywatyzacyjne w około 330 podmiotach, z czego w blisko 50 to są pakiety resztówkowe, czyli udział Skarbu Państwa w tych spółkach wynosi poniżej 10 proc. Jesteśmy na różnym etapie negocjacji z potencjalnymi inwestorami lub akcjonariuszami tych spółek. W przypadku pozostałych 260 firm trwają procesy prywatyzacyjne. Resort skarbu chce zrobić wszystko, by je zakończyć w tym roku" - podkreślił.

Leszkiewicz wyjaśnił, że spośród 260 spółek, dla 130 resort skarbu poszukuje inwestorów, w przypadku ponad 60 firm - trwa odbiór analiz przedprywatyzacyjnych oraz wycen, około 35 przedsiębiorstw jest na etapie wyboru doradcy, a dla 25 - MSP przygotowuje dokumentację.

"Obecnie resort skarbu prowadzi procesy prywatyzacyjne m.in. w dziewięciu uzdrowiskach, w blisko trzydziestu przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. W tym roku również wyzwaniem dla nas będzie sprzedaż spółek z branży chemicznej, giełd rolnych, a także spółek inseminacyjnych, tzw. SHiUZ'ów oraz Krajowej Spółki Cukrowej" - zaznaczył wiceminister skarbu.

MSP zaplanowało również na ten rok ofertę publiczną banku BGŻ, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz holdingu nieruchomościowego

"Nasze plany prywatyzacyjne na ten rok obejmują również sprzedaż Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz dwóch kopalń węgla brunatnego: Adamów i Konin, Zakładu Górniczo-Hutniczego Bolesław, Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol czy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria" - dodał.

Leszkiewicz podkreślił, że MSP powróci m.in. do prywatyzacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Na sprzedaż trafią również mniejsze spółki chemiczne, jak Azoty Adipol, czy Chemiczne Zakłady Rudniki.

MSP zaplanowało również na ten rok ofertę publiczną banku BGŻ, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz holdingu nieruchomościowego.

Plan resortu skarbu przewidywał przychody z prywatyzacji na 2010 r. w wysokości 25 mld zł. W grudniu MSP miało 26,5 mld zł z tytułu podpisanych umów. Wpływy kasowe wynosiły natomiast ok. 18,4 mld zł, ponieważ do MSP nie wpłynęło ponad 7,53 mld zł ze sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi firmie PGE. W piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o zakazie przejęcia Energi przez grupę. Urząd uznał, że planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. PGE ma czas do 28 stycznia na odwołanie się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka zapowiedziała, że złoży odwołanie.