Minister skarbu Aleksander Grad ocenia, że maksymalna cena sprzedaży akcji PZU, ustalona na poziomie 312,5 zł za akcję, jest optymalna z punktu widzenia resortu skarbu oraz rynków kapitałowych.

"Dzisiejsze decyzje są pomyślne dla rynku kapitałowego, Skarbu Państwa i indywidualnych inwestorów. Ustalona cena jest optymalna z punktu widzenia MSP i rynków kapitałowych. To wynik sukcesu negocjacyjnego MSP" - podkreślił cytowany w komunikacie szef resortu skarbu.

Ministerstwo skarbu poinformowało ponadto, że Eureko zdecydowało, iż w ofercie PZU sprzeda 3 proc. dodatkowych akcji.

"Zgodnie z prospektem PZU, Eureko B.V. podjęło decyzję o zaoferowaniu wszystkich tzw. dodatkowych akcji Eureko, czyli 2 mln 590 tys. 569 akcji, stanowiących 3 proc. kapitału zakładowego PZU" - podkreślono w komunikacie.

Reklama

Zmniejszenie udziału Eureko w PZU

Zdaniem szefa resortu skarbu, "dodatkowe akcje Eureko oznaczają jeszcze bardziej jednoznaczne zmniejszenie udziału Eureko w PZU (poniżej 13 proc.) i jeszcze większą ofertę dla inwestorów indywidualnych".

"Chcę, żeby udział Eureko w PZU został zastąpiony udziałem Polaków, w postaci akcjonariatu obywatelskiego, aby "Powszechność" w nazwie spółki dotyczyła także liczby akcjonariuszy" - podkreślił cytowany w komunikacie Grad.

Obecnie, w ramach oferty, Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) oferuje akcje stanowiące 14,9 proc. kapitału zakładowego PZU, a Eureko walory stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo, Skarb Państwa może zaoferować papiery reprezentujące do 5 proc. kapitału zakładowego PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji (do 25 mln 819 tys. 337 akcji). Spółka ma zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych do 14 maja.

Pula akcji dla inwestorów indywidualnych i uprawnionych została zwiększona

Pula akcji dla inwestorów indywidualnych i uprawnionych została zwiększona o 1,7 mln do 7,7 mln akcji. Zapisy na maksymalnie 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B, stanowiących 29,9 proc. kapitału zakładowego PZU, będą przyjmowane od 20 do 28 kwietnia w transzy inwestorów indywidualnych oraz od 30 kwietnia do 5 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Od 20 do 29 kwietnia ma potrwać budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Zgodnie z harmonogramem, ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze, zostaną przedstawione 29 kwietnia.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.