Pod względem wskaźników największy polski ubezpieczyciel korzystnie wypada na tle branży w Europie.
Reklama
Dziś poznamy cenę maksymalną, po jakiej będzie można kupić akcje PZU. Zapewne będzie ona znacząco wyższa od minimalnej, która została ustalona przez akcjonariuszy. Ministerstwo Skarbu Państwa i Eureko uzgodniły, że wchodzący na giełdę PZU musi być wart co najmniej 25,25 mld zł (obecna wartość księgowa to 11,2 mld zł). To daje minimum 292 zł za jedną akcję.
Za zakupem akcji ubezpieczyciela przemawia jego udział w rynku (37 proc.) i to, że wypada korzystnie na tle branży w UE. Porównaliśmy jego wskaźniki z największymi ubezpieczycielami notowanymi na europejskich giełdach oraz z graczami na rynku austriackim, który pod względem wielkości można porównać z Polską.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej (C/WK) dla PZU wynosi 2,24. To najwyższy wynik w naszym zestawieniu. Tylko niemieckie Ergo ma wskaźnik powyżej 2, w przypadku pozostałych towarzystw waha się on 0,55 do 1,63.
Zdaniem analityków, wysoki wskaźnik C/WK dla PZU wynika z dobrych perspektyw rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.

Reklama
– Kupując akcje, inwestorzy kupują przyszłość. Nasz rynek ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju – mówi Marcin Mazurek, główny analityk w firmie Intelace Research.
Tymczasem, według niego akcje zagranicznych ubezpieczycieli na skutek kryzysu, który zrujnował zaufanie inwestorów do rynków finansowych, zostały mocno przecenione. Nie należy się także spodziewać, że ich ceny szybko wzrosną, bo w innych krajach europejskich panuje duża konkurencja, a cały rynek jest mocno spenetrowany usługami. Inaczej jest w Polsce, gdzie penetracja ubezpieczeniami jest niska, gdyż wartość przypisanej składki to zaledwie 4 proc. PKB. To nawet trzy razy mniej niż na Zachodzie.
Lepiej PZU wypada także pod względem wskaźnika ceny do zysku (C/Z), który pokazuje atrakcyjność inwestycji w spółki. Dla PZU wynosi on 7,86 i jest najniższy w naszym zestawieniu. To dobry wynik, bo pozostali ubezpieczyciele (z wyjątkiem Allianz) notują wartości dwucyfrowe.
Analitycy ostrzegają, by nie podchodzić do wskaźnika C/Z nazbyt optymistycznie.
– Jego wysokość jest oparta na wynikach z 2009 roku. W przypadku PZU nie jest realne ich powtórzenie – twierdzi Maciej Barański z DM BZ WBK.Ubezpieczyciel przeznaczył w tym roku na dywidendę łącznie 13,7 mld zł – spółka poinformowała w prospekcie, że do już wypłaconych 12,7 mld zł dołoży jeszcze blisko 950 mln zł. Tymczasem w ubiegłym roku ulokowanie takiej kwoty w bonach skarbowych mogło dać PZU ok. 500 mln zł.
Dodatkowo ubiegłoroczne zyski zwiększyły się dzięki zmianom w umowach ubezpieczeń grupowych. W tym roku zaś PZU wyda ok. 150 mln zł na poczet zwolnień pracowników.
– W najbliższych latach zyski PZU będą mniejsze, co spowoduje, że wskaźnik C/Z pójdzie w górę. Być może do poziomów zachodnioeuropejskich ubezpieczycieli – ocenia Marcin Mazurek.
Inwestorzy indywidualni będą mogli kupić od 3 do 30 akcji PZU
● Inwestorzy indywidualni mogą kupić w ofercie PZU do 6 mln akcji spółki. Każdy inwestor może złożyć jeden zapis, na nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 akcji. Akcje dostanie każdy, kto złoży zapis. Jeśli chętnych będzie tylu, że dojdzie do redukcji, ograniczanie liczby akcji rozpocznie się od zapisów najwyższych, aż oferujący ustalą maksymalny poziom przydziału akcji. Inwestorzy indywidualni będą składali zapisy po cenie maksymalnej, którą firma chce ogłosić 19 kwietnia 2010 r.
● W ramach transzy dla inwestorów indywidualnych szansę na kupno większej liczby akcji mają osoby uprawnione. To m.in. pracownicy grupy PZU, którzy nie otrzymali bezpłatnych akcji pracowniczych, i agenci firmy. Te osoby mogą zapisywać się na kupno nie więcej niż 50 akcji PZU. Tych papierów nie mogą sprzedać przez trzy lata od przydziału. PZU szacuje, że w tej grupie może być ok. 28 tys. osób. Każda z nich może jednocześnie złożyć jeden zapis na akcje w ramach pozostałej części transzy detalicznej.
● Do złożenia zapisu w domu maklerskim konieczny jest numer PESEL. Zapisy będą przekazywane na giełdę, która za pomocą specjalnego systemu będzie mogła kojarzyć kilka zapisów składanych przez tę samą osobę.
● Zapisy na akcje dla osób uprawnionych będą trwały od 20 do 26 kwietnia w punktach obsługi DM PKO BP i wybranych oddziałach Banku PKO BP. Pozostali inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje od 20 do 28 kwietnia (tego dnia do godz. 16) we wszystkich domach maklerskich obsługujących klientów indywidualnych.
● Do 29 kwietnia ustalona zostanie ostateczna cena akcji i liczba papierów sprzedawana poszczególnym grupom inwestorów. PZU ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie najpóźniej do 14 maja.
PZU na tle wybranych europejskich ubezpieczycieli / DGP