Średnie oprocentowanie kredytów we frankach szwajcarskich na cele mieszkaniowe wyniosło w lutym 2,3 proc. wobec 3,0 proc. w lutym 2009 roku i 2,2 proc. w styczniu 2010 roku - podał NBP. W tym czasie odsetki kredytów w złotych wyniosły 6,2 procent.

Średnie oprocentowanie kredytów w PLN na cele mieszkaniowe wzrosło w lutym do 6,2 proc. z 6,0 proc. w styczniu. W lutym 2009 roku wyniosło 7,5 proc.

Średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wzrosło do 14,7 proc. z 14,4 proc. w styczniu. W lutym 2009 roku też wyniosło 14,7 proc.

Średnie oprocentowanie depozytów złotowych bez rachunków bieżących spadło w lutym do 4,5 proc. z 4,6 proc. w styczniu oraz z 6,0 proc. w lutym 2009 roku.

Dane NBP dotyczą stanów, tzn. są to dane o średnim oprocentowaniu wszystkich istniejących umów na koniec okresu sprawozdawczego, zarówno tych zawartych przed miesiącem sprawozdawczym i nadal obowiązujących, jak i umów nowo zawartych.