Środkowoeuropejska energetyka wchodzi w okres wysokich nakładów inwestycyjnych. Ich wzrost jest związany z budową nowych bloków wytwórczych i koniecznością dostosowania struktury wytwarzania energii w podziale na paliwa.
Analitycy Fitch Ratings w najnowszym raporcie uważają, że sektor elektroenergetyczny w Europie Środkowej wchodzi w okres wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z zastąpieniem starych mocy wytwórczych i regulacjami Unii Europejskiego (UE) dotyczącymi dwutlenku węgla (CO2) i odnawialnych źródeł energii. Ich zdaniem okres wzmożonych nakładów potrwa do 2015–2020 roku.
– Realizacja znacznych programów inwestycyjnych liczonych w miliardach euro do 2013 roku przez duże spółki energetyczne z Europy Środkowej, w tym inwestycje w energetykę jądrową, spowoduje w wielu przypadkach generowanie ujemnych wolnych przepływów pieniężnych i konieczność zaciągnięcia zadłużenia na współfinansowanie rosnących nakładów – uważa Arkadiusz Wicik, dyrektor w zespole energetycznym agencji Fitch.
Pomimo dużego spadku popytu na energię w 2009 roku spowodowanego trudną sytuacją gospodarczą w czterech krajach opisanych w raporcie (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja), długoterminowe perspektywy wzrostu popytu są korzystne. Popyt na energię elektryczną powinien zacząć poprawiać się w 2011 roku, dzięki ożywieniu gospodarczemu w regionie.
Fitch spodziewa się, że trzy duże środkowoeuropejskie firmy energetyczne oceniane przez agencję – czeski CEZ, Polska Grupa Energetyczna i słowackie Slovenske Elektrarne, utrzymają solidne przepływy środków z działalności operacyjnej oraz dobre wskaźniki kredytowe w 2009 roku, pomimo pogorszenia warunków w sektorze energetycznym, w tym spadku popytu i niższych hurtowych cen energii. Sprzedaż energii w kontraktach na 2009 rok przeprowadzona w 2008 roku przez spadkiem cen powinna pomóc tym firmom utrzymać dobre przepływy operacyjne w tym roku.
Emisje obligacji będą stanowić bardziej istotne źródło finansowania w związku z tym, że kredyty są obecnie trudniejsze i bardziej kosztowne do pozyskania niż przed kryzysem finansowym. CEZ jako największy emitent obligacji korporacyjnych w Europie Środkowej będzie kontynuował finansowanie inwestycji z rynku euroobligacji. PGE ogłosiło plany debiutu na rynku euroobligacji poprzez emisję planowaną na II połowę 2010 r. Tauron Polska Energia może wyemitować obligacje na rynku krajowym albo zagranicznym.