Tauron zwiększa zaangażowanie w obszarze odnawialnych źródeł energii. W drugiej połowie 2011 r. planowane jest uruchomienie przez Tauron farmy wiatrowej o mocy 40 MW.
Dariusz Stolarczyk, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. zarządzania Tauron Polska Energia, nie podał nazwy miejscowości, gdzie powstaje farma wiatrowa Tauronu, powiedział tylko, że jest to w północnej części Polski. Zapewnił jednak, że farma posiada już pozwolenie na budowę oraz umowy przyłączeniowe. Obecnie trwają poszukiwania lokalizacji dla kolejnych farm wiatrowych Tauronu, mają one powstać także na terenie działalności grupy.

Z biogazu i wody

Grupa Tauron planuje także budowę biogazowni. Obecnie trwają negocjacje w sprawie ich lokalizacji. Z odnawialnych źródeł energii, głównie w elektrowniach wodnych i w wyniku współspalania biomasy, Tauron produkuje ok. 1 TWh energii rocznie. Te liczby mają być zwiększone.
Obecnie w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy Tauron w skali roku produkuje się ok. 0,3 TWh energii pochodzącej ze współspalania biomasy (roczna produkcja energii przez Tauron to ok. 20 TWh). Osiągnięty poziom współspalania w istniejących jednostkach jest już optymalny. Dlatego, chcąc zwiększyć ilość biomasy wykorzystywanej do produkcji energii, Tauron planuje budowę kotła wyłącznie na biomasę.
– W Elektrowni Jaworzno III planujemy budowę kotła wyłącznie na biomasę. Zgodnie z założeniami, blok, gdzie powstanie kocioł, będzie miał moc 50 MWe i kilkadziesiąt MWt. Szacujemy, że rocznie będzie on produkował ok. 0,3 TWh zielonej energii. Jego uruchomienie planujemy w roku 2012 – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia.
Szacuje się, że nowy kocioł w Jaworznie zużywać będzie rocznie ok. 300 tys. ton biomasy. Jak zapowiada Stanisław Tokarski, całość potrzebnego paliwa Tauron chce pozyskiwać z zewnątrz i nie planuje własnych upraw.
Jego zdaniem rynek biomasy w Polsce dość dobrze się rozwija i nie powinno być problemu z pozyskaniem jej dużych ilości.
W skład grupy Tauron wchodzą także dwie spółki zajmujące się produkcją energii w elektrowniach wodnych: Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów, którego łączna moc zainstalowana wynosi 71,5 MW oraz Jeleniogórskie Elektrownie Wodne, o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW. Łącznie w elektrowniach wodnych grupy Tauron produkuje się rocznie ok. 0,5 TWh energii. Tauron planuje budowę kolejnych elektrowni wodnych.Rynki zagraniczne

6 stycznia 2010 r. rozpoczęła oficjalną działalność spółka Tauron Czech Energy z siedzibą w Ostrawie. To pierwszy podmiot zagraniczny należący do Grupy Tauron.
– Dzięki spółce Tauron Czech Energy będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpoczynamy od rynku czeskiego, gdyż pod względem geograficznym jest on najbliższy obszarowi naszej działalności – mówi Dariusz Lubera.
Rozwój działalności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej należy do celów Grupy Tauron zapisanych w przyjętej pod koniec 2008 roku strategii korporacyjnej.
Nowa spółka będzie zajmowała się przede wszystkim handlem hurtowym energią elektryczną oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. Będzie prowadziła także działania marketingowe.
– Liczymy, że dzięki obecności w Czechach łatwiej będzie nam monitorować możliwości handlowe i inwestycyjne na tym i innych rynkach – dodaje Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlowych Tauron Polska Energia.

CEZ nie jest jedyny

Przedstawiciele Tauronu nie obawiają się konkurencji z CEZ, zajmującym dominującą pozycję na czeskim rynku energii.
– CEZ dominuje na rynku czeskim, ale nie jest jedynym podmiotem oferującym sprzedaż energii. Mamy nadzieję zająć tam mocną pozycję – przekonuje Dariusz Lubera.
Jak zapewnia Krzysztof Zamasz, Tauron Czech Energy już rozpoczął aktywnie poszukiwać odbiorców końcowych w Czechach.
– W Czechach chcemy skierować ofertę głównie do dużych klientów. Mamy bardzo dużo zapytań o zakup energii ze strony polskich firm prowadzących działalność w Czechach. Pytają one, czy będzie możliwy jednoczesny zakup energii dla ich oddziałów w Polsce i w Czechach – dodaje Krzysztof Zamasz.
Nie wyklucza on, że czeska spółka Tauron będzie oferowała także energię wyprodukowaną w Polsce.
– Startujemy w przetargach na udostępnienie połączeń międzysystemowych, więc istnieje możliwość sprzedaży w Czechach energii wytworzonej w Polsce – wyjaśnia Krzysztof Zamasz.
Główne obszary biznesowe
Docelowo Grupa Tauron zamierza funkcjonować jako holding operacyjny. Zintegrowany model zakłada stworzenie jednej spółki (z wyłączeniem operatorów systemów operacyjnych) w każdym obszarze biznesowym. Główne obszary grupy to: wydobycie węgla, wytwarzanie energii, energetyka odnawialna i handel energią.