Dariusz Stolarczyk, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. zarządzania Tauron Polska Energia, nie podał nazwy miejscowości, gdzie powstaje farma wiatrowa Tauronu, powiedział tylko, że jest to w północnej części Polski. Zapewnił jednak, że farma posiada już pozwolenie na budowę oraz umowy przyłączeniowe. Obecnie trwają poszukiwania lokalizacji dla kolejnych farm wiatrowych Tauronu, mają one powstać także na terenie działalności grupy.

Z biogazu i wody

Grupa Tauron planuje także budowę biogazowni. Obecnie trwają negocjacje w sprawie ich lokalizacji. Z odnawialnych źródeł energii, głównie w elektrowniach wodnych i w wyniku współspalania biomasy, Tauron produkuje ok. 1 TWh energii rocznie. Te liczby mają być zwiększone.

Obecnie w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy Tauron w skali roku produkuje się ok. 0,3 TWh energii pochodzącej ze współspalania biomasy (roczna produkcja energii przez Tauron to ok. 20 TWh). Osiągnięty poziom współspalania w istniejących jednostkach jest już optymalny. Dlatego, chcąc zwiększyć ilość biomasy wykorzystywanej do produkcji energii, Tauron planuje budowę kotła wyłącznie na biomasę.

– W Elektrowni Jaworzno III planujemy budowę kotła wyłącznie na biomasę. Zgodnie z założeniami, blok, gdzie powstanie kocioł, będzie miał moc 50 MWe i kilkadziesiąt MWt. Szacujemy, że rocznie będzie on produkował ok. 0,3 TWh zielonej energii. Jego uruchomienie planujemy w roku 2012 – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia.

Szacuje się, że nowy kocioł w Jaworznie zużywać będzie rocznie ok. 300 tys. ton biomasy. Jak zapowiada Stanisław Tokarski, całość potrzebnego paliwa Tauron chce pozyskiwać z zewnątrz i nie planuje własnych upraw.

Jego zdaniem rynek biomasy w Polsce dość dobrze się rozwija i nie powinno być problemu z pozyskaniem jej dużych ilości.

W skład grupy Tauron wchodzą także dwie spółki zajmujące się produkcją energii w elektrowniach wodnych: Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów, którego łączna moc zainstalowana wynosi 71,5 MW oraz Jeleniogórskie Elektrownie Wodne, o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW. Łącznie w elektrowniach wodnych grupy Tauron produkuje się rocznie ok. 0,5 TWh energii. Tauron planuje budowę kolejnych elektrowni wodnych.