Właściciele sklepów internetowych muszą zagwarantować kupującym możliwość zwrotu towaru w terminie 10 dni od jego doręczenia. Przez dwa lata odpowiadają również za niezgodność towaru z umową.
Sprzedaż towarów i usług w sieci pozwala uniknąć wielu wydatków związanych z zakładaniem i prowadzeniem tradycyjnego sklepu (np. czynsz za wynajęcie lokalu, urządzenie sklepu). Handlowanie w wirtualnym świecie wiąże się jednak z wieloma dodatkowymi obowiązkami w stosunku do konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem założenia e-sklepu lub uzupełnienia dotychczasowej działalności o ofertę internetową, muszą przygotować regulamin tej sprzedaży, określając w nim m.in. uprawnienia, które muszą zagwarantować konsumentom.

Obowiązki informacyjne