Właściciele sklepów internetowych muszą zagwarantować kupującym możliwość zwrotu towaru w terminie 10 dni od jego doręczenia. Przez dwa lata odpowiadają również za niezgodność towaru z umową.
Sprzedaż towarów i usług w sieci pozwala uniknąć wielu wydatków związanych z zakładaniem i prowadzeniem tradycyjnego sklepu (np. czynsz za wynajęcie lokalu, urządzenie sklepu). Handlowanie w wirtualnym świecie wiąże się jednak z wieloma dodatkowymi obowiązkami w stosunku do konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem założenia e-sklepu lub uzupełnienia dotychczasowej działalności o ofertę internetową, muszą przygotować regulamin tej sprzedaży, określając w nim m.in. uprawnienia, które muszą zagwarantować konsumentom.

Obowiązki informacyjne

Na stronie www sklepu internetowego powinny znaleźć się szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy. Zaliczają się do nich: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, KRS dla spółek handlowych, a w przypadku spółki z o.o. i akcyjnej wysokość kapitału zakładowego. Wymagany jest również przejrzysty regulamin sklepu. Powinny się w nim znaleźć m.in. informacje dotyczące rodzajów i zakresu oferowanych usług, warunków ich świadczenia oraz zawierania umów pomiędzy sklepem a internautami. Nie może też zabraknąć informacji o trybie postępowania reklamacyjnego oraz zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów.
Na stronie każdego sklepu internetowego muszą się również znaleźć widoczne dla kupujących ceny oferowanych towarów oraz ich ceny jednostkowe (cena za jednostkę miary, np. litr, kilogram). Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany również w reklamie sklepu zamieszczonej na innych stronach www. Sprzedający w Polsce muszą też udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim (mają wystarczyć do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak handlować w e-sklepie.