Wraz z rozwojem biznesu firma nawiązuje współpracę z coraz większą liczbą kontrahentów, a także z instytucjami, które pomagają jej w realizacji kolejnych przedsięwzięć. Szczególną rolę odgrywają tu banki – przez część przedsiębiorców w dalszym ciągu postrzegane tradycyjnie (wyłącznie jako instytucje, od których można pożyczyć pieniądze na prowadzenie działalności). Ostatnio jednak takie podejście do banków stopniowo się zmienia. Instytucje finansowe zaczynają bowiem coraz bardziej cenić współpracę z małymi i średnimi firmami. Dzięki temu oferta banków dla przedsiębiorstw jest ciągle wzbogacana. Oprócz prowadzenia rachunku firmowego, zaciągnięcia kredytu czy zawarcia umowy leasingu przedsiębiorcy mogą także skorzystać z dyskonta wierzytelności. Usługa ta umożliwia korzystającym z niej firmom uniknąć zaciągania kredytów obrotowych na sfinansowanie działalności przy kontraktach przewidujących wydłużone terminy płatności.

Banki odgrywają dziś również kluczową rolę w procesie pozyskiwania funduszy unijnych przez sektor MSP. Aby uzyskać środki unijne i zrealizować planowaną inwestycję, przedsiębiorcy muszą najpierw uzyskać kredyt. Przedstawiciele banków doradzają zatem firmom, jak zdobyć dofinansowanie unijne, i pomagają w konstrukcji montażu finansowego.

Coraz większego znaczenia nabiera także usługa zarządzania płynnością finansową. W coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu biznesowym właścicielom małych i średnich firm nie jest łatwo prowadzić rozliczenia z kontrahentami, opłacać bieżące zobowiązania i gromadzić środki na zakup potrzebnych towarów i usług. Banki pomagają więc w szybkim identyfikowaniu płatności wpływających na rachunek firmy, automatycznie księgują takie operacje w systemach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, sprawnie ściągają należności od klientów spóźniających się z płatnościami lub – dzięki prowadzonym usługom faktoringowym – wypłacają zaliczki za sprzedany towar lub usługę. Z takiej współpracy firma ma wiele korzyści – przede wszystkim sprawniej i taniej prowadzoną rachunkowość (może np. ograniczyć zatrudnienie w dziale księgowości czy windykacji należności).

Wiele usług bankowych uwzględnia specyfikę działalności poszczególnych firm – oferta dopasowana jest do potrzeb danego klienta. I tak np. firma prowadząca sklepy może zamawiać dostarczanie do tych placówek – przed ich otwarciem – gotówki o odpowiednich nominałach. Umożliwi to m.in. sprawną wypłatę tzw. reszty klientom płacącym banknotami o wyższej wartości.

Przedsiębiorcy zamierzający rozwijać działalność biznesową muszą także rozszerzać współpracę z bankami. Cieszy więc, że banki rozumieją potrzeby MSP, coraz bardziej doceniają ich rolę w nowoczesnej gospodarce i wzbogacają przeznaczoną dla nich ofertę.