Już za kilka tysięcy złotych właściciel małego przedsiębiorstwa może zamontować dobry system kontroli dostępu do obiektu. Do poszczególnych pomieszczeń firmy będą mogli wejść tylko wybrani pracownicy.
System kontroli dostępu do obiektu to elektroniczny system sterujący dostępem do pomieszczeń zajmowanych przez firmę. W połączeniu z odpowiednimi środkami technicznymi (drzwi, zamki, rygle, alarmy) w znacznym stopniu ograniczy kradzież towaru lub informacji. SKD umożliwia także kontrolę przepływu ludzi w obiekcie (rozbudowane systemy pozwalają ustalić, kto i w którym pomieszczeniu przebywa) oraz określenie stref w budynku, do których poszczególne osoby mają dostęp. Najczęściej zastosowanie SKD wymusza zamknięcie wszystkich drzwi. To jednak żadne utrudnienie w użytkowaniu i codziennej pracy - proces identyfikacji osoby i otwarcie drzwi trwa zwykle około 1 sekundy (nie dość, że otwieranie drzwi w sposób tradycyjny za pomocą kluczą trwa dłużej i jest bardziej uciążliwe, to jeszcze niektórzy pracownicy musieliby nosić pęk kluczy).
SKD w połączeniu z RCP (rejestracją czasu pracy) dodatkowo wymusza na pracownikach dyscyplinę. Niektóre systemy rejestrują czas, w którym pracownicy przebywają w określonej strefie budynku, podają dokładną godzinę wejścia i wyjścia (zaleta: minimalizacja spóźnień i przedwczesnego opuszczania stanowiska pracy).
Jakie rozwiązanie jest najlepsze?
Podstawowe kryteria wyboru systemu kontroli dostępu do obiektu to:
• wielkość obiektu, w jakim chcemy zastosować SKD,
• liczba pracowników i klientów przebywająca w obiekcie,
• poziom bezpieczeństwa, jaki przedsiębiorca wymaga od instalowanego systemu,
• charakter prowadzonej działalności i rodzaj obiektu,
• możliwość rozbudowy i zwiększenia funkcjonalności systemu,
• cena instalacji, eksploatacji i serwisowania.
Podstawowe elementy wchodzące w skład SKD:
• sterownik systemu,
• czytnik nośnika identyfikacyjnego wraz z nośnikiem,
• zabezpieczenie mechaniczne (zamki, rygle, elektromagnesy),
• oprogramowanie systemu.
ZASTOSOWANIE SKD - PRZYKŁAD 1
Mała firma. Siedziba firmy składa się z pokoju prezesa, sekretariatu oraz 5 pomieszczeń dla pozostałych pracowników. W przedsiębiorstwie pracuje 25 osób plus prezes i jego sekretarka. Dostęp do pokoju prezesa ma on sam oraz sekretarka. W pięciu pokojach pracuje 25 pracowników (po 5 osób w każdym). Pracownicy mają dostęp tylko do swojego pokoju. Pokój sekretarki nie jest chroniony przez SKD. System nie posiada rejestracji czasu pracy, nie jest też zapisywana historia zdarzeń. Sterownik systemu jest zintegrowany z czytnikiem. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dalszą nieograniczoną rozbudowę systemu (poszczególne czytniki nie są ze sobą połączone).
Zalety:
• prosta instalacja
• niskie koszty instalacji
• możliwość dalszej rozbudowy
Wady:
• brak rejestracji zdarzeń
• brak rejestracji czasu pracy
• stosunkowo niski poziom bezpieczeństwa
ZASTOSOWANIE SKD - PRZYKŁAD 2
Duża firma (zatrudniająca 120 osób). Siedziba przedsiębiorstwa składa się z 35 pomieszczeń (w tym trzech pomieszczeń szczególnie chronionych: pokoju prezesa, serwerowni oraz pokoju głównego księgowego). Wszystkie pokoje są chronione. W wejściach do 32 pomieszczeń zamontowano czytniki kart zbliżeniowych. W wejściach do pokoju prezesa i serwerowni zamontowano czytnik tęczówki oka, a w wejściu do pokoju głównego księgowego - czytnik linii papilarnych. Istnieją również zróżnicowane poziomy dostępu do poszczególnych pomieszczeń dla określonych pracowników. System wyposażono w rejestrację czasu pracy (RCP), czytnik zamontowany przy wejściu do budynku oraz w system rejestracji wszystkich zdarzeń w systemie. Wszystkie drzwi wyposażono w mechanizmy samoczynnego domykania. Do budowy systemu wykorzystano istniejącą sieć komputerową.
Zalety:
• bardzo duży poziom bezpieczeństwa (serwerownia i pokój prezesa)
• rejestracja zdarzeń czasowych w systemie
• rejestracja czasu pracy
• scentralizowane sterowanie systemem (wykorzystanie sieci komputerowej)
Wady:
• wysoka cena czytników tęczówki oka
Kalkulacja kosztów dla przykładu 1 / DGP