Wybór domeny, czyli nazwy strony www, jest dla firmy kluczowy. Należy wybierać nazwy jak najprostsze i najłatwiejsze do zapamiętania, ale jednocześnie najlepiej kojarzące nazwę strony internetowej z jej zawartością.
Komputery w internecie komunikują się ze sobą za pomocą adresów IP (adres IP domeny www.gazetaprawna.pl to: 193.164.157.253). Aby ułatwić internautom nawigację po stronach, i by nie było potrzeby wpisywania ciągów liczb (adresów IP), stworzono system DNS (Domain Name System). Jego zadaniem jest tłumaczenie wpisanych nazw na fizyczny adres IP. Domena internetowa to więc nic innego, jak adres w sieci, pod którym możemy zamieścić własną stronę internetową (nie ma możliwości, aby w sieci istniały dwie takie same domeny).
Nazwa domeny może składać się wyłącznie z liter, cyfr bądź kombinacji liter i cyfr. Dodatkowo dozwolone jest stosowanie znaku - (znak ten nie może występować na początku i na końcu domeny). Wielkość liter nie ma znaczenia, tak więc www.infor.pl, to to samo co www.InFor.pl.

Kto sprzedaje domeny

Najlepszą domeną jest domena najwyższego poziomu. Dla Polski domeną najwyższego poziomu jest każda nazwa kończąca się .pl (np.www.prawnik.pl; dla Francji będzie to www.jakasnazwa.fr itd.). W Polsce jedyną organizacją sprawującą pieczę nad domenami jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Jeśli chcemy kupić domenę najwyższego poziomu, powinniśmy zrobić to poprzez NASK lub jednego z 83 partnerów firmy NASK.
Jeśli chcemy kupić domenę (np. www.jakasnazwa.com lub www.jakasnazwa.biz), należy zgłosić się bezpośrednio do firmy zarządzającej domenami, czyli firmy InterNIC (www.internic.net) bądź któregokolwiek z jej partnerów.
Budowa domeny ma charakter hierarchiczny - w obrębie domeny najwyższego poziomu można tworzyć tzw. poddomeny. I tak w obrębie domeny pl. utworzono domeny funkcjonalne (np. www.jakasnazwa.com.pl czy www.jakasnazwa.org.pl), domeny regionalne (np. www.jakasnazwa.opole.pl, www.jakasnazwa.waw.pl) oraz domeny rozszerzone, należące do firm, organizacji i osób prywatnych. Taką poddomeną jest np. adres www.podpis.infor.pl (jest to poddomena utworzona wewnątrz domeny www.infor.pl).

Czy domena jest wolna

Gdy już wymyśliliśmy nazwę naszej strony internetowej, sprawdźmy, czy nie została ona zarezerwowana już przez kogoś innego. Można wejść np. na stronę www.dns.pl (to strona należąca do NASK) i sprawdzić, czy wymyślona nazwa jest możliwa do rejestracji (w okno wyszukiwarki wystarczy wpisać nazwę, bez przedrostka www).
Co w sytuacji, gdy okaże się, że wymyślona nazwa jest zajęta? Niektóre domeny są zarezerwowane do dalszej sprzedaży. Warto sprawdzić, kto jest właścicielem takiej domeny - nazwę można po prostu odkupić. W sieci jest mnóstwo stron, na których prowadzone są aukcje domen. Na jednej z takich aukcji doszła do skutku transakcja domeny www.nutki.pl, która opiewała na kwotę 1,4 tys. zł. Są też do kupienia atrakcyjne domeny, których cena wywoławcza wynosi kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych (cena wywoławcza za adres www.windykacje.pl to 150 tys. zł).

Kilka sposobów rejestracji

Gdy już wybraliśmy nazwę i wiemy, że można ją zarejestrować, kolejnym krokiem jest złożenie za pośrednictwem internetu odpowiedniego wniosku do:
• firmy zarządzającej domenami najwyższego poziomu (NASK lub Internic);
• do partnerów NASK lub Internic;
• do urzędu gminy, uczelni itp., którym NASK powierzył zarządzanie domenami niższego poziomu;
• lub do dostawcy usług internetowych (opcjonalnie), który dopełni za nas formalności.
Rejestrując domenę u partnera NASK, na ogół zapłacimy mniej niż rejestrując się w samym NASK-u. Jednak rejestrując się bezpośrednio w NASK, obok usługi utrzymanie nazwy domeny, użytkownik otrzymuje także obsługę administracyjną i techniczną. W przypadku kupna domeny u partnera NASK użytkownik otrzymuje od NASK utrzymanie nazwy domeny, a płatna obsługa administracyjna i techniczna realizowana jest już przez partnera (nie przez NASK).
Gdy mamy już wykupioną domenę, możemy stworzyć własną stronę www.
JAK TO ZROBIĆ...
Rejestracja domeny w NASK
PROBLEM: Jak zarejestrować domenę internetową w NASK, a jak u partnerów firmy?
ROZWIĄZANIE: Rejestracja domeny u partnerów NASK przebiega praktycznie w ten sam sposób, co bezpośrednio w NASK (może różnić się formami płatności lub wnioskami rejestracyjnymi):
1. Poprzez witrynę www.dns.pl użytkownik wypełnia ofertę elektroniczną, którą wysyła przez internet, oraz drukuje (wraz z nadanym numerem ID).
2. Po wydrukowaniu oferta, musi być podpisana przez upoważnione osoby.
3. W ciągu siedmiu dni od daty wygenerowania ID wydrukowaną i podpisaną ofertę trzeba dostarczyć do NASK. W jednej ofercie możliwa jest rejestracja maksymalnie 6 domen.
W NASK płacimy przelewem bądź kartą płatniczą za pośrednictwem strony www.dns.pl.
DOMENY NAJWYŻSZEGO POZIOMU
Domeny najwyższego poziomu dzielimy na krajowe bądź funkcjonalne. Funkcjonalne to:
.edu (od ang. education - edukacja) - domena instytucji oświatowych i naukowych;
.gov (od ang. government - rząd) - domena agend rządowych;
.mil (od ang. military - wojskowy) - domena agend wojskowych;
.int (od ang. international - międzynarodowy) - domena organizacji międzynarodowych;
.com (od ang. commercial - komercyjny) - domena firm;
.org (od ang. organisation - organizacja) - domena organizacji, głównie non profit;
.net (ang. sieć) - domena firm i osób związanych z internetem;
.biz (skrót od zniekształconego, slangowego am. business - biznes) - alternatywna domena dla firm i przedsięwzieć komercyjnych;
.name (ang. - nazwisko) - domena dla osób prywatnych;
.info (od ang. information - informacja) - domena dla stron informacyjnych;
.mobi (ang. mobile - sieć komórkowa) - domena stron zaprojektowanych dla telefonów komórkowych.