Kilkusetzłotowa opłata za korzystanie z prestiżowej karty zawiera koszt całej gamy dodatkowych usług.
Najczęściej są to szerokie pakiety ubezpieczeniowe (kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków, rabunku gotówki i towarów zakupionych kartą).

Usługi dodatkowe

Osoby zamożne często podróżują, więc prestiżowe karty często zapewniają bezpłatne usługi Priority Pass czy członkostwo w IAPA, które dają zniżki i dostęp do lotniskowych poczekalni dla VIP-ów. Ciekawą usługą jest serwis Concierge, pozwalający posiadaczowi na zlecenie dowolnej czynności (np. zarezerwowanie stolika w luksusowej restauracji czy kupno biletów na koncert) przedstawicielom organizacji płatniczej lub banku wydającego kartę.
Najlepsza karta nie musi być najtańsza, z najniższym oprocentowaniem i najszerszą funkcjonalnością. Motywy wyboru prestiżowej karty są bardzo różne. Często chodzi wyłącznie o wygląd karty, który wskazuje na status jej posiadacza. W przeciwieństwie do kart standardowych zaletą prestiżowych nie jest niski próg zarobków potrzebnych do jej uzyskania. Prestiż jest tym większy, im mniej osób może dany produkt uzyskać. Z tego względu za najbardziej prestiżowe uznaliśmy karty z najwyższym poziomem wymaganych dochodów. Dla porównania w drugiej tabeli prezentujemy najmniej prestiżowe wśród kart złotych i platynowych, do uzyskania których wystarczą dochody poniżej 2 tys. zł netto.

Ile trzeba zarabiać

Kiedyś symbolem prestiżu były złote karty, które banki dawały najlepszym klientom. Obecnie za prawdziwie prestiżowe można jednak uznać karty platynowe. Kartę Gold może uzyskać nawet osoba zarabiająca poniżej 1 tys. zł netto. Aby uzyskać złotą kartę w Getin Banku, wystarczy bowiem miesięczny dochód na poziomie 600 zł, w Dominet Banku - 750 zł, a w Aliorze - 800 zł. W rezultacie obecnie prawie każdy może poczuć się jak milioner, pod warunkiem że jest gotów zapłacić kilkaset złotych za korzystanie z karty.

Już za 5 tys. zł

Natomiast aby otrzymać najmniej prestiżową kartę platynową, trzeba zarabiać przynajmniej 5 tys. zł - takie zarobki wystarczą, aby uzyskać kartę Visa Platinum mBanku.
Najbardziej prestiżowa karta, biorąc pod uwagę wymagane dochody, to Visa Platinum Porsche Banku Zachodniego WBK. Może ją uzyskać jedynie osoba o miesięcznym dochodzie netto ponad 20 tys. zł. Na podium znalazła się jeszcze jedna karta BZ WBK - Visa Platinum i BPH MC Platinum banku BPH, które może uzyskać osoba zarabiająca minimum 15 tys. zł.
Należy zaznaczyć, że w niektórych bankach kartę Gold lub Platinum można uzyskać przy wysokich posiadanych oszczędnościach. Aby uzyskać kartę MasterCard Platinum banku PKO BP należy osiągać dochód netto wynoszący najmniej 10 tys. zł miesięcznie lub posiadać aktywa finansowe ulokowane w PKO BP albo w Grupie Kapitałowej PKO BP w wysokości minimum 500 tys. zł. Założenie lokaty na taką samą kwotę wystarczy, aby otrzymać platynową kartę Multibanku. Natomiast w Banku Zachodnim WBK i Banku BPH platynową kartę może uzyskać osoba, która dysponuje odpowiednio 200 tys. zł lub 100 tys. zł aktywów.
W przypadku kart złotych wymagania są znacznie mniejsze. Aby uzyskać kartę Visa Gold Credit Multibanku, wystarczy założyć lokatę na kwotę przynajmniej 5,5 tys. zł.
Najbardziej prestiżowe karty - wymagane zarobki netto min. 10 tys. zł / DGP