Przejęcie biznesu grupy Aegon to kolejny krok w ramach konsolidacji naszego rynku.
Vienna Insurance Group poinformowała wczoraj o kupnie środkowoeuropejskiego biznesu holenderskiej grupy Aegon. W Polsce dotyczy to towarzystwa ubezpieczeń na życie i powszechnego towarzystwa emerytalnego.
Całkowita wartość transakcji to 830 mln euro. Umowa obejmuje również spółki w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Turcji. Dla Aegonu oznacza 360 mln euro zysku i powiększenie funduszy własnych o pół miliarda euro.
– Przejęcie biznesu Aegonu w Europie Środkowo-Wschodniej jest ważnym krokiem dla naszej grupy w celu trwałego wzmocnienia wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i wykorzystania nowych możliwości. Spółki objęte transakcją uzupełniają nasze istniejące podmioty i wzmacniają naszą dywersyfikację w tych krajach – mówi cytowana w komunikacie Elisabeth Stadler, prezes VIG.
Transakcja umocni VIG na czwartym miejscu polskiego rynku ubezpieczeń na życie. Aegon razem ze spółkami Compensa i Vienna Life miały w pierwszym półroczu 7,6-proc. udział w tym segmencie. Przejęcie pozwala na zniwelowanie dystansu do numeru trzy, czyli Nationale-Nederlanden (7,8 proc. udziału w rynku w pierwszej połowie br.).
Kupno Aegonu da też grupie VIG czwarte miejsce na polskim rynku emerytalnym, na którym Austriacy nie byli dotąd obecni. Aktywa Aegon OFE wynosiły w końcu października 10,4 mld zł, co dawało niemal 9-proc. udział. Pod względem liczby członków (1,75 mln) udział Aegonu przekraczał 11 proc.
Compensa Życie jest jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym uczestniczącym bezpośrednio w programie pracowniczych planów kapitałowych. Inne wykorzystują do tego TFI lub PTE. Udział w rynku rzędu 1 proc. (w końcu października aktywa pod zarządzaniem wynosiły 22 mln zł) lokuje firmę wśród najmniejszych graczy. Compensa nie informowała o wynikach w ramach drugiej i trzeciej fali akwizycji do PPK. Aegon w październiku zawarł umowę na przejęcie zarządzania jego funduszami PPK z Pocztylion-Arka PTE.
Aegon był nieobecny w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce. Spółki VIG mają ok. 10-proc. udział w tym segmencie rynku.
Umowa VIG-Aegon to kolejny krok w konsolidacji naszego rynku ubezpieczeniowego. Część zagranicznych właścicieli uznaje, że zdobyła zbyt mały udział w rynku. Problemem są rosnące koszty dostosowywania się do wymogów regulacyjnych. Opłacalność biznesu ubezpieczeniowego obniżają też niskie stopy procentowe. Niektórzy gracze wycofują się z naszego rynku, bo chcą skoncentrować się na podstawowym biznesie.
Niedawno zamknięcie kupna biznesu francuskiej grupy Axa ogłosiła inna austriacka firma – Uniqa. Od kilku miesięcy spekuluje się o możliwości wyjścia z Polski przez brytyjską Avivę, która jest numerem dwa na naszym rynku ubezpieczeń życiowych i w funduszach emerytalnych, ma też osobne ubezpieczeniowe joint-venture z Santander Bank Polska.