Zdaniem przedsiębiorców przepisy, które pozwolą po sądowym orzeczeniu zająć mienie pochodzące z przestępstwa, choćby jego właścicielem nie była osoba skazana (wbrew twierdzeniom rady o odebraniu mienia decydował będzie sąd), będą „szczególnie groźne dla stabilnego rozwoju gospodarczego”.
„W związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń” – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości, które zostało przekazane wczoraj mediom. Podpisali się pod nim liderzy dziewięciu organizacji biznesu.
Zdaniem przedsiębiorców przepisy, które pozwolą po sądowym orzeczeniu zająć mienie pochodzące z przestępstwa, choćby jego właścicielem nie była osoba skazana (wbrew twierdzeniom rady o odebraniu mienia decydował będzie sąd), będą „szczególnie groźne dla stabilnego rozwoju gospodarczego”.
Biznes podkreśla, że podejmowanie tak niebezpiecznych inicjatyw w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który skutkuje często przerwaniem dotychczasowej sieci współpracy gospodarczej, dodatkowo tylko pogorszy warunki wykonywania działalności gospodarczej i zatrudnienia w Polsce. I nawet jeżeli intencje projektodawców są godne uwzględnienia, to nie wolno wprowadzać rozwiązań, które przerzucą obowiązek wykazywania pochodzenia majątku z organów ścigania na przedsiębiorców.