Menedżer nie musi składać wniosku upadłościowego, gdy jest jeden wierzyciel.
Stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności z art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej.
Generalna zasada prawa upadłościowego, wyrażona w art. 21 ustawy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), jest taka: dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia niewypłacalności. Obowiązek ten spoczywa na osobach zarządzających firmą (przede wszystkim chodzi o członków zarządu). Jeśli tego nie zrobią w terminie, mogą odpowiadać prywatnym majątkiem za szkody wierzycieli oraz zobowiązania podatkowe. Przykładem jest tu wspomniany art. 116 par. 1 ordynacji. Zgodnie z nim za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że: