Krajowa Izba Odwoławcza ma niebawem wznowić orzekanie. Sprawy będą rozstrzygane w oparciu o stanowiska stron przedstawiane na piśmie.
Na tę wiadomość czeka wielu wykonawców i zamawiających. Epidemia nie będzie już wstrzymywała rozstrzygania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą. Od 16 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie związane z COVID-19 nie odbywają się przed nią jawne rozprawy. Tymczasem tylko do 10 kwietnia 2020 r. wpłynęło 245 nowych odwołań. Brak rozstrzygnięć uniemożliwia zakończenie większości z tych przetargów.
– Najpóźniej do piątku (24 kwietnia – red.) przedstawimy propozycje zmian w przepisach o zamówieniach publicznych, w tym również rozwiązania, które pozwolą na odblokowanie pracy KIO – zapowiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej wice premier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.