Krajowa Izba Odwoławcza ma wznowić rozstrzyganie sporów przetargowych. Ministerstwo Rozwoju i UZP przygotowują rozwiązania pozwalające na orzekanie bez udziału stron.
Od 16 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza nie rozpoznaje odwołań, które do niej wpływają. Powód jest oczywisty – zagrożenie związane z koronawirusem. Żeby nie narażać orzekających na ryzyko zachorowania, prezes Urzędu Zamówień Publicznej wraz z prezesem KIO zawiesili rozpoznawanie spraw. Pod koniec marca ukazał się kolejny komunikat, z którego wynika, że rozprawy i posiedzenia jawne nie będą odbywać się w okresie trwania epidemii.
Jak dowiedział się DGP, niebawem KIO ma jednak wznowić działalność. Rozprawy będą się odbywać bez udziału stron. Do tego konieczna jest jednak zmiana prawa.