W 2020 roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., inflacja 3,5 proc., dynamika inwestycji 2,8 proc., a bezrobocie wzrośnie do 5,6-5,7 proc. - wynika z poniedziałkowej prognozy Konfederacji Lewiatan. Eksperci wskazują, że spowolnienie nie będzie tak łagodne jak zapowiadano.

Według analityków Lewiatana wzrost PKB w 2020 roku wyniesie 3,1 proc., inflacja średnioroczna 3,5 proc., dynamika konsumpcji prywatnej osiągnie 3,2 proc., a inwestycji 2,8 proc. Wzrosnąć ma też stopa bezrobocia do 5,6-5,7 proc.

Ekspertka dr Sonia Buchholtz uważa, że dotkliwość spowolnienia gospodarczego w dużej mierze zależeć będzie od polityków. "To ich decyzje wpływają na to, czy przedsiębiorcy doświadczają barier inwestowania, a konsumenci wierzą w to, że transfery publiczne nie zostaną sfinansowane wyższymi podatkami" - wskazuje.

Deficyt pracowników - jak wynika z prognozy - to jedna z najważniejszych barier, z którymi zetkną się przedsiębiorstwa w tym roku. Co prawda bezrobocie w grudniu 2019 r. wyniosło 5,2 proc., rekordowo rosną też prace, ale - według ekspertów Lewiatana - dużym problemem jest 13,3 mln osób biernych zawodowo. Zauważają, że "w planach rządu nie przedstawiono dotychczas pomysłu na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej tej grupy".

"Zaostrzy się konkurencja o pracowników zarówno na rynku krajowym, jaki unijnym. Obserwujemy wzrost liczby pracowników cudzoziemskich w Polsce, niemniej jednak należy uwzględnić, że dotychczasowe źródło podaży pracowników (Ukraina) ulegnie wyczerpaniu. Jednocześnie konieczne jest wypracowanie odpowiedniej polityki migracyjnej zmierzającej do pozyskania osób o poszukiwanych kwalifikacjach" - uważa cytowany w informacji dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

Analitycy Lewiatana przyznają, że trudno dziś określić, jaki wpływ na rynek pracy w najbliższych latach będzie miało podniesienie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2600 zł i zapowiedzi zmian w ubezpieczeniach społecznych. "Badania firmy Randstad wskazują, że znacząco rośnie odsetek pracodawców, którzy deklarują zamiar zwolnień pracowników, co może oznaczać również zwiększony napływ osób bezrobotnych" - czytamy w informacji.

Lewiatan zwraca też uwagę na długą listę zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie z początkiem 2020 r. Część z nich to zmiany związane z wprowadzonymi w drugiej połowie 2019 r. przepisami o tzw. białej liście podatników VAT i obowiązkowej podzielonej płatności w VAT. Od 1 stycznia weszły w życie sankcje w podatkach dochodowych (PIT, CIT) za dokonanie płatności, na kwotę przekraczającą 15 tys. zł, na rachunek bankowy przedsiębiorcy, który nie znajduje się w Wykazie podatników VAT, albo dokonana płatność odbyła się z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Przypomniano, że przed przedsiębiorcami stoją kolejne zmiany, które skumulują ilość pracy dla służb księgowych i informatycznych, wymuszą zmiany w systemach i sposobach rozliczeń. Od 1 kwietnia wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT. Z jednej strony - jak uważają analitycy Lewiatana - uprości ona sposób klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT, z drugiej spowoduje wiele pracy związanej z dokonaniem właściwej, nowej klasyfikacji.

Jak czytamy w informacji, wszystko wskazuje na to, że branża handlowa w połowie roku zostanie dodatkowo obciążona podatkiem od sprzedaży detalicznej, który "nie dość, że zagrozi istnieniu wielu firm, ze względu na fakt, że wysokość obciążenia nie jest uzależniona od zyskowności przedsiębiorstwa, to dodatkowo wprowadzi nowe obowiązku związane z ewidencjonowaniem, obliczeniem i zapłatą podatku".

W swojej prognozie eksperci zwracają też uwagę na to, że 2020 będzie kluczowy dla uzgodnienia wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Już w I kwartale br. ogłoszone zostaną przez KE kluczowe projekty aktów prawnych, tj. nowe prawo klimatyczne wskazujące propozycje celów redukcyjnych gazów cieplarnianych oraz nowa strategia przemysłowa, a w III kwartale br. strategia zielonego/zrównoważonego finansowania.

Według Konfederacji Lewiatan zgoda na ambitną europejską politykę klimatyczną w ramach Europejskiego Zielonego Ładu musi być jednak uwarunkowana wprowadzeniem mechanizmów ochrony konkurencyjności przemysłu europejskiego i polskiego. Stworzeniem warunków dla uczciwej, sprawiedliwej transformacji we wszystkich krajach UE i odpowiedniego ukierunkowania środków publicznych i prywatnych na rozwój nowych technologii zeroemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii. Kluczowe w tym zakresie jest przygotowanie odpowiednich regulacji dla morskich farm wiatrowych.