statystyki

Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? [PORADNIA FIRMOWA]

autor: Leszek Jaworski15.10.2019, 11:44; Aktualizacja: 15.10.2019, 11:46
Czy urząd ma obowiązek wydać kserokopię opinii technicznej? Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? Czy wyznaczony termin uiszczenia grzywny może pokrywać się z terminem wykonania rozbiórki?

Czy urząd ma obowiązek wydać kserokopię opinii technicznej? Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? Czy wyznaczony termin uiszczenia grzywny może pokrywać się z terminem wykonania rozbiórki?źródło: ShutterStock

Czy urząd ma obowiązek wydać kserokopię opinii technicznej? Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? Czy wyznaczony termin uiszczenia grzywny może pokrywać się z terminem wykonania rozbiórki?

Obok mojego sklepu działa restauracja . Otrzymałem właśnie zawiadomienie od nadzoru budowlanego o możliwości zapoznania się z materiałami w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wybudowania parkingu obok restauracji. Po przeanalizowaniu akt w urzędzie zorientowałem się, że inwestycja sąsiada utrudni moim klientom dostęp do sklepu. Dlatego złożyłem pisemny wniosek o wydanie m.in. kopii opinii technicznej dotyczącej utwardzenia miejsc postojowych. Urząd mi odmówił, twierdząc przy tym, że opinia techniczna nie może być powielana bez zgody autora. Czy miał prawo tak postąpić?

Urząd powinien wydać ksero opinii technicznej. Dostęp strony do takiej opinii – co zresztą wskazuje orzecznictwo – nie może być ograniczany pod pretekstem ochrony prawa autorskiego. Przykładowo WSA w Gdańsku w wyroku z 11 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Gd 257/19) stwierdził, że stosownie do art. 332 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań. Tym samym przepisy powyższej ustawy nie mogą być podstawą ograniczenia stronie postępowania dostępu do akt sprawy administracyjnej.

Zgodnie z art. 73 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek oraz ich kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona może też żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. W myśl natomiast art. 74 par. 2 k.p.a. odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Przy czym należy podkreślić, że art. 73 k.p.a. w praktyce wywoływał wątpliwości, gdyż ustawodawca wymieniając w tym przepisie uprawnienia strony postępowania administracyjnego związane z udostępnieniem akt, pominął możliwość żądania od organu sporządzenia ich kopii (kserokopii). Kwestią tą zajął się jednak NSA. W uchwale z 8 października 2018 r. (sygn. akt I OPS 1/18) stwierdził, że w ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 par. 1 k.p.a. mieści się sporządzenie przez organ na wniosek strony – w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych – kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. W uzasadnieniu przywołanej uchwały NSA wskazał m.in., że odczytując art. 73 par. 1 k.p.a., należy mieć na względzie, że nie każda ze stron ma możliwość samodzielnego zapisania zawartości akt za pomocą najnowocześniejszych urządzeń technicznych, czy to ze względu na to, że ich nie posiada, czy to z uwagi na nieumiejętność posługiwania się nimi. W takiej sytuacji odmowa wykonania kopii za pomocą dostępnych w biurze organu urządzeń prowadziłaby w istocie do nierówności pomiędzy stronami ze względu na dostępność nowych technologii, co nie może znaleźć akceptacji w demokratycznym państwie prawym. I dodał, że powszechna dostępność np. kserokopiarek w urzędach i łatwość, z jaką można w ten sposób uzyskać choćby kserokopię żądanego materiału z akt, powinna pozwolić rozwiązać tę sytuację w zgodzie z gwarancjami z art. 51 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP. Zdaniem NSA oznaczać to może takie odczytanie art. 73 par. 1 k.p.a., że w dobie postępu technicznego możliwość utrwalenia treści akt przez stronę nie ograniczała się do notatek odręcznych, z istoty swej niegwarantujących w stosunkowo krótkim czasie takiego odwzorowania treści, jak np. kserokopia czy fotokopia. NSA także dodał jednocześnie, że wynikające z art. 73 par. 2 k.p.a uprawnienie do otrzymania uwierzytelnionych odpisów nie zabezpiecza prawa strony do utrwalenia na własne potrzeby zawartości z akt. A to dlatego, że ustawodawca istotnie zawęża możliwość skorzystania ze sporządzonych przez organ na żądanie strony uwierzytelnionych odpisów z akt poprzez użycie kwantyfikatora „ważny interes”, który nie daje gwarancji stronie, że uzyska odpis uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy w każdej sytuacji, gdy samodzielne sporządzenie będzie dla niej niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. ©℗

Podstawa prawna

Art. 332 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).


Pozostało 61% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane