Ministerstwo Finansów przedstawiło ocenę skutków nowelizacji ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88) po 30 miesiącach jej funkcjonowania. Nowelizacja miała zwiększyć kontrolę państwa nad rynkiem gier hazardowych przez stworzenie mechanizmów przeciwdziałających nielegalnym praktykom, szczególnie w kwestii gier na automatach i urządzanych przez sieć.
Państwową kontrolę nad grami hazardowymi w sieci miało też zwiększyć blokowanie dostępu do stron je oferujących, a także zakaz świadczenia usług płatniczych na rzecz podmiotów funkcjonujących niezgodnie z prawem. Ustanowiono państwowy monopol na nowe gry i kanały, wprowadzono limit na instalowanie w salonach automatów do gier.
Rozszerzono zakres legalnej działalności, dopuszczając gry kasynowe przez internet oraz gry na automatach poza kasynami. Miało to doprowadzić do przeniesienia się graczy do operatorów działających zgodnie z prawem, co doprowadziłoby do zmniejszenia szarej strefy i zwiększenia dochodów budżetu.
Według oceny ministerstwa cele ustawy zostały osiągnięte. Totalizator Sportowy realizujący państwowy monopol w zakresie gier hazardowych zaczął je świadczyć przez internet, choć później, niż zakładano w harmonogramie, a zatem efekty nie są takie, jak planowano. W segmencie zakładów wzajemnych online realizacja celów przewyższyła z kolei oczekiwania. Udział szarej strefy spadł tu z 83,9 proc. w 2015 r. do 47,2 proc. w I kw. 2019 r.