Ministerstwo Finansów przedstawiło ocenę skutków nowelizacji ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88) po 30 miesiącach jej funkcjonowania. Nowelizacja miała zwiększyć kontrolę państwa nad rynkiem gier hazardowych przez stworzenie mechanizmów przeciwdziałających nielegalnym praktykom, szczególnie w kwestii gier na automatach i urządzanych przez sieć.
Państwową kontrolę nad grami hazardowymi w sieci miało też zwiększyć blokowanie dostępu do stron je oferujących, a także zakaz świadczenia usług płatniczych na rzecz podmiotów funkcjonujących niezgodnie z prawem. Ustanowiono państwowy monopol na nowe gry i kanały, wprowadzono limit na instalowanie w salonach automatów do gier.
Reklama
Rozszerzono zakres legalnej działalności, dopuszczając gry kasynowe przez internet oraz gry na automatach poza kasynami. Miało to doprowadzić do przeniesienia się graczy do operatorów działających zgodnie z prawem, co doprowadziłoby do zmniejszenia szarej strefy i zwiększenia dochodów budżetu.
Według oceny ministerstwa cele ustawy zostały osiągnięte. Totalizator Sportowy realizujący państwowy monopol w zakresie gier hazardowych zaczął je świadczyć przez internet, choć później, niż zakładano w harmonogramie, a zatem efekty nie są takie, jak planowano. W segmencie zakładów wzajemnych online realizacja celów przewyższyła z kolei oczekiwania. Udział szarej strefy spadł tu z 83,9 proc. w 2015 r. do 47,2 proc. w I kw. 2019 r.